Growth Mindset

ก่อนโค้ชหรือฟา…เข้าใจมนุษย์

เมื่อสิบปีที่แล้ว เรียน Coaching กับค่ายฝรั่ง ตาม ICF Competency
ช่วงนั้นภาษาก็ไม่แข็งแรง แถมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องโลกภายใน หรือ Inner World
ทำให้การฟัง ก็ฟังได้ยินในสิ่งที่คนอื่นพูด
เวลาถาม ก็ถามได้ไม่ลึก ไม่คม ถามจากเรื่องที่ได้ยิน
การโค้ช ก็ไม่ค่อยลงลึกนัก
.
ในเวลาต่อมา เรียนจิตตปัญญาศึกษา ควบคู่กับ Life Coaching
ได้เรียนเรื่องโลกภายใน ได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น จึงเข้าใจคนอื่นมากขึ้น
การฝึกฝนตนเอง จึงหันมาทำงานกับโลกภายใน
เข้าใจเรื่องความรู้สึก อารมณ์
ความคาดหวัง ความเชื่อ ความต้องการ ความกลัว
คุณค่า หรือสิ่งสำคัญในชีวิต
คุณสมบัติที่ดีของมนุษย์
.
ผ่านการทำงาน เป็นโค้ช เป็นฟา มากว่า 10 ปี
ความเชื่อที่ว่า ก่อนโค้ชหรือฟา…เข้าใจมนุษย์ ได้รับการพิสูจน์ ซ้ำแล้ว ซ้ำอีก
.
สร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นดีขึ้น
ฟังดีขึ้น ฟังได้ยินในสิ่งที่เค้าไม่ได้พูด
จับประเด็น เข้าใจคน ทวนกลับได้ตรงใจ
สะท้อนได้ตรงจุด ถามได้ลึกขึ้น
พูดคุยเรื่องโลกภายในvอย่างเป็นธรรมชาติ
โค้ชชีคลายล็อก ปลดปมในใจ
ค้นพบคำตอบภายในตนเอง
.
ตั้งแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของคน
ทุกโปรแกรม ทั้ง Coaching และ Facilitation
จึงเริ่มต้นจาก “เข้าใจตนเอง” เข้าใจมนุษย์ในมุมมองต่างๆ ก่อนเสมอ
.
ก่อนโค้ช ก่อนฟา … มาฝึกฝนตนเพื่อเข้าใจคนกันเถอะค่ะ
.
5.4.21
=============

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

Life Management ออกแบบชีวิต ทำยังงัย?
เล่าผ่านเคสจริง…. เมื่อวานได้รับโอกาสดีมากจากผู้บริหารคนหนึ่ง หลังจากทำ Executive Coaching ครบ 5 ครั้ง ครั้งสุดท้าย ผู้บริหารตัดสินใจเลือกคุยเรื่อง Life Management ชีวิตออกแบบได้   (1) สำรวจและทำงานกับตนเอง ชวนผู้บริหารคุยกัน...
บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 2 สถาบันฝึกโค้ช International Coach Academy (ICA)
ย้อนกลับไปก้าวแรก ปี 2551 สำหรับฉันที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 25 ปี ทางเลือกหนึ่งที่ดี ถ้าจะเดินบนเส้นทางสายใหม่ คือการเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมการโค้ช แต่ในปีนั้น ประเทศไทยยังไม่มีสถาบันการศึกษา หรื...
4 ด้านสำคัญของชีวิต
โปรแกรม Life Mastery ชีวิตออกแบบได้ พากลุ่มไปสำรวจความคิด มุมมอง ความเชื่อต่อตัวเรา คนอื่นและโลกนี้ด้านต่างๆ เปิดหน้าต่างของชีวิต 4 บาน   (1) Personal Life ชีวิตด้านนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของเราทุกคน ตั้งแต่สุขภาพกาย สุขภาพใจ ควา...