Coaching in Corporate

Courage to Coach … เราออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร?

งาน Courage to Coach เป็นงาน project ทำ 4-6 เดือน บางโครงการ อยู่กัน 9 เดือน บางองค์กร ทำงานกันเป็นปีที่ 3 แล้ว
การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ facilitative coaching สำหรับผู้นำทีม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ใช้หลักการไม่กี่เรื่อง….

.

(1)
ทำงานร่วมกับลูกค้า ทำงานแบบ co-development team รู้ความต้องการ ดีโจทย์ให้แตก เห็นภาพผลลัพธ์ร่วมกัน
กำหนด key behaviors ชัดเจน มีวิธีการวัดผลล่วงหน้า.
.
(2)
ออกแบบกระบวนการช่วง transition เราใช้ Learning Model 70:20:10
  • ผู้นำแต่ละคน… ใช้เวลาเรียนรู้จาก workshops ที่เป็น active learning และใช้ micro learning
  • จากนั้นนำความรู้ ทักษะ เครื่องมือ ไปใช้ทำงาน action learning ลงมือทำจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงหน้างาน
  • เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในงาน นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนบทเรียนร่วมกัน ฝึกฝนทักษะ เครื่องมือ ถามคำถาม ค้นหาคำตอบร่วมกัน เราใช้ทั้ง team coaching, CoP, mentoring, dialogue
.
(3)
การเรียนรู้ร่วมกัน เราให้ mindset, skillset และ toolset แต่ละครั้งใช้ 6C Model จัดกระบวนการ
.
(4)
ทั้งโปรแกรม facilitative coaching ผู้นำตระหนักรู้ถึง leadership styles ครองใจคน สร้างคนด้วยหมวก 5 ใบ
.
.
ทั้งหมดนี้… สิ่งที่เราเชื่อ และ ใช้ในทำงานมาหลายปี
ผู้นำ … ปั้นผู้นำรุ่นใหม้ แบบ authentic leadership และแบบ servant leadership
.

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.
#CouragetoCoach #Coaching #Facilitation #Group
#LifeVision #CoachingJourney #LifeCoaching

อ่านเพิ่มเติม

แต่งงานด้วยความรัก ครองคู่ด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นตรงไหน? เริ่มยังงัย?
เมื่อเรารักใครซักคนมากพอ เราตัดสินใจ แน่วแน่ ขอครองคู่กับคนนี้ เรากำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อีกบทหนึ่งของชีวิต… กำลังเริ่มต้น   แต่ละคน ต่างก็มีประสบการณ์กับคำว่า “ครอบครัว” ของตัวเอง เพราะเราเติบโตมาจากครอบครัวหน่วย...
New Gen สำเร็จวิชา เรียนรู้ชีวิต ออกเดินให้ตรงทาง
(Why) ในห้องเรียน Life Mastery น้องน้อยสุด เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย เป็น New Gen เริ่มต้นชีวิตทำงาน การก้าวกระโดดออกจาก comfort zone เข้าสู่พื้นที่การทำงาน พบเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ คือการเปิดโลก เรียนรู้ ท้าทาย ตื่นเต้น สนุกสนาน ...
Facilitation with Heart: Case Study
Case: องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ให้ผู้บริหารระดับสูง มีส่วนร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์การกำหนดทิศทางการบริหารงานขององค์กร