Home > Blog > 06 Life Mastery Academy | Self-Leadership

เบื้องหลังการเขียนหนังสือ#2

====

นั่งลงอ่านหนังสือซ้ำ

จำรอบไม่ได้แล้ว

ระลึกถึงความหลัง

แบ่งปัน กับกลุ่มนักเรียนโค้ช

ว่าด้วยเรื่อง

ตกผลึกการเรียนรู้ที่สำคัญได้ 3 สิ่ง

 

(1)

Mastery of what we do

การ “เป็น” โค้ชและฟา

สิ่งสำคัญคือ..

ใช้ content กับชีวิตตัวเอง

ฝึกฝนตนเอง

มีชีวิตที่ใช่ในแบบตนเอง

ฝึกในวิถีชีวิต

ฝึกเวลาสุข

ฝึกเวลาทุกข์

ฝึกความรู้สึกตัว

ฝึกอยู่กับใจที่นิ่ง เหมือนท้องฟ้ายามโปร่งใส

ฝึกอยู่กับใจที่วิ่งวุ่น เหมือนยามที่ท้องฟ้ามีเมฆหมอก

ฝึกเพื่อ Master สิ่งที่เราเชื่อ ใช้ ชอบ ช่วยตนเอง

 

(2)

Business as a source of personal happiness & joy

นำสิ่งที่เราใช้กับตัวเอง

เป็นแก่น แกน

เป็นเครื่องมือทำงาน

โค้ช ฟา สอน ถ่ายทอด แบ่งปัน

จากวิถีชีวิตของตนเอง

จากการเรียนรู้ ตกผลึก

เครื่องมือนี้ใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

สร้างธุรกิจที่ Passion & Profit

มาบรรจบกันเป็น Sweet Spot

ธุรกิจที่เป็นแหล่งพลังงานชีวิต

ทำในสิ่งที่สอน

พูดในสิ่งที่ทำ

ทำแล้วมีความสุข สงบ เบิกบาน

รู้ WHY

รู้ WHAT

รู้ HOW

 

(3)

Authentic & self-care

กล้าก้าวด้วยหัวใจ

เป็นตัวของตัวเอง

ดูแลชีวิต

ดูแลร่างกาย

ดูแลจิตใจ

ดูแลจิตวิญญาณของเรา

ดูแลคนสำคัญ คนที่เรารัก คนที่รักเรา

The Spirit of Business

 

21.11.2018

แชร์หน้านี้