Life Mastery

เบื้องหลังการเขียนหนังสือ#3

====

บางครั้งการเขียนหนังสือ

ก็ตีบตัน นึกไม่ออก

นั่งลงคิด นานมาก

ไม่มีอะไรออกมาซักคำ

จนยอมแพ้ตัวเอง

 

ก็แค่ให้เวลาอีกนิด

รอเวลาที่ใช่

เมื่อโมเม้นท์มาถึง

นั่งลงเขียน ก็ไหลลื่น

 

สังเกตได้ว่า

เวลาที่เราเขียนสิ่งต่างๆ

ในเวลาที่ใช่ ออกมาจากใจ

เนื้อหาที่ถ่ายทอด คือวิถีชีวิตเรา

ภาษาที่ใช้ บ่งบอกความเป็นตัวเรา

เรื่องที่เราเล่า คือ มุมมองของเรา

ต่อความสุข ต่อชีวิต

 

บทเรียนนี้สอนตัวเองว่า

เราเขียนในสิ่งที่เรา “ทำ”

เราสอนในสิ่งที่เรา “เป็น”

 

วันพรุ่งนี้

เตรียมตัวไปถ่ายทอด

Life Coaching Mindset & Skills

ให้ Happy Ambassador รุ่นที่ 1

สังเกตตัวเองว่าใช้เวลาคิดนานมาก

อาจเป็นได้ว่า

เราปล่อยให้ภาษาจำกัดเรา

Train-the-Trainer

 

เมื่อตัดอก ตัดใจ

เชื่อในวิถีชีวิต

วิถีโค้ชและฟา

บอกตัวเองได้ว่า

ถ่ายทอดในสิ่งที่ “เชื่อและใช้” กับตัวเอง

จึงคลอด

9 ปัจจัยหลักในการส่งต่อความสุข

สำหรับ Happy Ambassador

สำเร็จดังใจ … พร้อมส่งต่อ

 

#ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

#CouragetoCoach

29.11.2018

อ่านเพิ่มเติม

นำวิชา "โค้ช" สู่ระบบการศึกษา
ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทำงาน เชื่อว่า ทุกคนต้องมีครูที่อบรม สั่งสอนเรา พวกเขาเป็นเสมือน"โค้ช" ที่คอยชี้แนะเรามาโดยตลอด แต่เราเคยลองนึกย้อนกลับไปไหมว่า ครูของเรา ท่านมีครู หรือมี "โค้ช" อยู่เบื้องหลัง เพื่อคอยชี้แนะพวกเขาเหมือนอย่างที่ครูได้ ชี้...
The 6C Model for Leader as Facilitator
The 6C Model TM เป็นหัวใจในการทำงาน Coaching และ Facilitation ของ Courage to Coach  เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของกระบวนการ เป็นหัวใจของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้กระบวนการร้อยเรียง เชื่อมโยง สร้างสรรค์ ออกแบบพื้นที่ให้คนเรียนรู้จากชีวิตจริ...
อยู่กับปัจจุบัน เพื่อผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้า
ตอนที่เริ่มฝึกโค้ชใหม่ๆ ครูบอกว่า "โค้ชต้องมีความตระหนักรู้และอยู่กับปัจจุบันขณะเพื่อผู้รับการโค้ชที่อยู่ตรงหน้า" ในใจคิดเลยว่า ทำยังไงหล่ะ? จะรู้ได้ไงว่า Be There แล้ว? พอฝึกมาเรื่อยๆ พบว่าทำได้หลายวิธี วิธีหนึ่งที่ใช้ได้ คือ การฝึกภาวน...