ว่าด้วย “โค้ชกลุ่ม”

====

เมื่อเราสามารถโค้ช 1 ต่อ 1

เราก็ออกเดินทาง

ฝึกฝนตนเอง

เก็บชั่วโมงต่อเนื่อง

 

บางคนใช้ทักษะการโค้ช

การฟัง

การถาม

การสร้างความสัมพันธ์

การสร้างความตระหนักรู้

ในชีวิตประจำวัน

 

แล้วถ้าเราสวมหมวกโค้ช

ใช้ทักษะการโค้ชกับกลุ่ม

Dance ไปกับกลุ่ม

Coach กลุ่มได้

Coach ทีมได้

Coach on floor ได้

 

เป็นตัวของตัวเอง

ต่อหน้ากลุ่ม

สร้างพลังให้กลุ่ม

รับพลังจากกลุ่ม

เรียนรู้ เติบโต ไปกับงานกลุ่ม

 

นี่คือพลังของ

Group Coaching Skills

ที่วางตัวเป็น…

เพื่อนร่วมทาง จับมือกันเดิน

สื่อสาร 2 ทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในพื้นที่ปลอดภัย

กล้าก้าว กล้าค้นหา

คำตอบมาจากภายในตน

เชื่อมโยงความรู้ กับชีวิต

และนี่คือเสน่ห์

ของ Group Coaching

ผสมผสานกับ Group facilitation skills

 

#ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

#CouragetoCoach #Coaching #Facilitation