Advanced Coaching Skills

ว่าด้วย “โค้ชกลุ่ม”

====

เมื่อเราสามารถโค้ช 1 ต่อ 1

เราก็ออกเดินทาง

ฝึกฝนตนเอง

เก็บชั่วโมงต่อเนื่อง

 

บางคนใช้ทักษะการโค้ช

การฟัง

การถาม

การสร้างความสัมพันธ์

การสร้างความตระหนักรู้

ในชีวิตประจำวัน

 

แล้วถ้าเราสวมหมวกโค้ช

ใช้ทักษะการโค้ชกับกลุ่ม

Dance ไปกับกลุ่ม

Coach กลุ่มได้

Coach ทีมได้

Coach on floor ได้

 

เป็นตัวของตัวเอง

ต่อหน้ากลุ่ม

สร้างพลังให้กลุ่ม

รับพลังจากกลุ่ม

เรียนรู้ เติบโต ไปกับงานกลุ่ม

 

นี่คือพลังของ

Group Coaching Skills

ที่วางตัวเป็น…

เพื่อนร่วมทาง จับมือกันเดิน

สื่อสาร 2 ทาง

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในพื้นที่ปลอดภัย

กล้าก้าว กล้าค้นหา

คำตอบมาจากภายในตน

เชื่อมโยงความรู้ กับชีวิต

และนี่คือเสน่ห์

ของ Group Coaching

ผสมผสานกับ Group facilitation skills

 

#ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

#CouragetoCoach #Coaching #Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

Explore Your Life 02 Emotion
ก่อนที่จะเขียนโพสต์นี้ มีความรู้สึกเหงาๆ เศร้าๆ พลังตก มันรู้สึกหนักๆ หน่วงๆ โหวงในอก มีเสียงเล็กๆ ในหัวว่าจะทำดี ไม่ทำดี ไม่มีอารมณ์นะ มันคงออกมาไม่ดีหรอก   ใช่! ความรู้สึกลบ มาเยือนเราได้เสมอ   พอๆ กับความรู้สึกบว...
ความรัก ความสัมพันธ์ Love & Relationship สำคัญไฉน?
สิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่ในท้องแม่ คือ ความเชื่อมโยง หรือ Connection แล้วเราก็เกิดมาพร้อมกับความรัก การฟูมฟักจากแม่   หลายชีวิตโชคดี มีความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง พ่อ แม่ เติบโตมาอย่างคนที่เต็ม อิ่ม สุขจากภายใน ล้นเหลือ ...
คำถามแห่งชีวิต กับ ครูภายใน
อยากเป็นลูกที่ดี ให้ถูกใจพ่อแม่ ต้องทำยังงัย? อยากเป็นแม่ที่ดี ควรทำอะไรบ้าง? อยากเป็นเมียที่ดี ควรเพิ่ม หรือลดอะไรในตัวเอง? ครูที่ดี ควรทำตัวยังงัย? คนรักที่ "ใช่" เป็นยังงัย?   หลายครั้งที่เรามีคำถาม มีปัญหาในใจ เราอาจอยากป...