อะไรที่ทำให้ group coaching & facilitation เป็นเรื่องน่าสนใจ?

เสน่ห์ของ group coaching & facilitation คือ การได้สวมหมวกหลายๆ ใบ ในการทำงานแต่ละครั้ง

เราสวมหมวก Coach ใช้ coaching skills ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม ฟัง ถาม

สวมหมวก Fa. จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็น container ที่พาคนลงลึกกับตนเอง อ่านพลังกลุ่ม แทรกแซง ปรับพลัง ค้นหาเรื่องที่กลุ่มสนใจ หรือซุกซ่อนไว้ เชื้อเชิญให้เสียงนั้นปรากฏ ออกแบบกิจกรรมให้เกิดการเรียนรู้จากภายใน
เราสวมหมวก Educator ที่สอน ถ่ายทอด แบ่งปัน ความรู้ใหม่ๆ

เราได้ตอบโจทย์องค์กร หรือกลุ่มคน เราได้ความท้าทาย ความสนุก ความมีชีวิตชีวา ความปิติ และได้รับพลังกลับจากกลุ่มด้วย

มองในแง่เวลา … 3 ชม.
โค้ชรายบุคคลได้ 2 คน เราสามารถใช้ 3 ชม. นั้น ทำ group coaching ให้คนมากกว่า 2 คน อาจมากถึงครั้งละ15 คน

เราได้สานฝัน ได้เปิดพื้นที่ให้คนค้นพบ คำตอบด้วยตัวเองพร้อมๆ กันเชียวหล่ะ!

#Couragetocoach

7 ก.ค. 2562

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#CouragetoCoach #Coaching
#Facilitation #Group
#CoachingJourney #LifeCoaching