Coach for Change

โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง

#โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
บนวิถีสู่ความสุขและสำเร็จแบบ HRBP
.
.
(1) ความมุ่งหวัง
งานของ HR คือการสร้างพื้นที่ให้คนในองค์กรได้ใช้ศักยภาพของตนเองทำงานให้สำเร็จและทำงานทุกวันอย่างมีความสุข ในขณะที่ตัว HR ก็บอกตัวเองได้ว่างานเราสำเร็จ และรู้สึกมีความสุขที่เห็นผู้คนมีความสุข
.
(2) หาหนทาง
HR ยุคใหม่จึงมองหาหนทางเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตน เพิ่มความรวดเร็วในการบริการ เพิ่มเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ พูดคุุยกับผู้คนเข้าใจความต้องการของผู้บริหาร line manager และพนักงาน gen ต่างๆ สร้าง engagement สนับสนุนเป้าหมายการทำงานของทุกหน่วยงาน ตั้งแต่การวางแผนงาน วางแผนคน สรรหาคนใหม่ พัฒนาศักยภาพ รักษาคนเก่ง
.
ในขณะเดียวกัน HR ก็มองหาหนทางปรับกระบวนการทำงานของตน ลดขั้นตอนการทำงาน ลดภาระงานเอกสาร และลุกขึ้นมาเป็น change leader นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
.
(3) เทคโนโลยี
เทคโนโลยี คือ หนทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของงาน และ connect HR กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน
.
เทคโนโลยี ช่วยเพิ่ม platform การสื่อสารพูดคุยในองค์กรให้เป็น two ways communication
.
เทคโนโลยี ใช้จัดเก็บข้อมูลบุคคลที่สำคัญเพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผลนำข้อเท็จจริงมาใช้ในการบริหารงาน บริหารคน และตัดสินใจทางธุรกิจ
.
เทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บางองค์กร ใช้ระบบมานานแล้ว ก็อยากปรับเป็น version ใหม่ ในขณะที่บางองค์กรเพิ่งมองหาเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
.
วันนี้ ได้พบ HR จากกว่า 40 องค์กร มาฟังการนำเสนอ Peopleplus software เปิดตัว version 11
.
ตอนนั่งฟังหลังห้อง รู้สึกทึ่งที่ software สมัยใหม่ทำได้มากกว่าที่คาดไว้ มองเห็น HR cและ IT ผู้เข้าฟังยกโทรศัพท์ในมือถ่ายรูปสไลด์เป็นระยะๆ แสดงถึงความสนใจใคร่รู้ใน feature ต่างๆ และเจตจำนงค์ในการใช้เทคโนโลยี
.
(4)โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
ทุกการปรับตัวของ HR ย่อมเกิดผลกระทบต่องานและทุกคนในองค์กร
.
หากเรานำเทคโนโลยีมาใช้ ทั้ง hardware, software และ peopleware ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลง และทำอย่างไรจะทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปในทางที่ดีต่อทุกฝ่าย สร้างสรรค์ และมุ่งไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกันแบบ win-win
.
หรือ หากเราเพิ่มเครื่องมือ วิธีการบริหารใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น Core Values, Competency, Career Plan, Talent Management, IDP, Succession Plan, KPIs, OKRs และอื่นๆ
.
โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วย HR ให้พาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะดูแลใส่ใจเรื่องคน หรือความท้าทายเรื่อง peopleware
.
เราเป็นเพื่อนชวนคิดชวนคุย ให้ HR ค้นหาคำตอบของการเดินทาง สร้าง roadmap ที่ชัดเจนด้วยตนเอง…
✔️ Why? เปลี่ยนเพื่ออะไร เปลี่ยนแล้วได้อะไร
✔️ What? การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงคืออะไร
✔️ How? กลยุทธ์ในการบริหารโครงการ นำการเปลี่ยนแปลง พาผู้คนก้าวข้ามขอบ บริหารเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างทาง ช่วยให้ผู้คนที่เกี่ยวข้องเข้าใจ ยอมรับ และ embrace change
✔️ Transformation journey ก้าวเดินบนเส้นทางสู่การเป็น HRBP ดำรงตนบนวิถี HR ที่มีความสุขและความสำเร็จ ต้องการทั้ง mindset ทักษะ การลงมือทำ และเวลา
.
ขอบคุณผู้บริหาร #Peopleplus HCM software ที่เห็นความสำคัญของการโค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง ให้พื้นที่ ให้โอกาส ได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนมุมมองกับ HR
.
ขอบคุณโค้ชมิงค์ ปารัชณีย์ ธัญญ์จิรกิตติ์ แห่ง People Growth ที่เป็น partner ร่วมแชร์ประสบการณ์ครั้งนี้ด้วยกัน
.
บันทึก 14.11.19
อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
Courage to Coach
#เพิ่มความรัก #ความสัมพันธ์ #การพูดคุยในองค์กร
.
อ่านเพิ่มเติม https://www.couragetocoach.net/
.
#HRBP
#ChangeManagement
#Coach #Communication
#CouragetoCoach
#Facilitation
#OD_Consulting

อ่านเพิ่มเติม

คำถามแห่งชีวิต กับ ครูภายใน
อยากเป็นลูกที่ดี ให้ถูกใจพ่อแม่ ต้องทำยังงัย? อยากเป็นแม่ที่ดี ควรทำอะไรบ้าง? อยากเป็นเมียที่ดี ควรเพิ่ม หรือลดอะไรในตัวเอง? ครูที่ดี ควรทำตัวยังงัย? คนรักที่ "ใช่" เป็นยังงัย?   หลายครั้งที่เรามีคำถาม มีปัญหาในใจ เราอาจอยากป...
6 เคล็ดลับ บ่มเพาะตนเอง
Coach, group coach, facilitator ต่างฝึกฝน ทำงานภายในตนเอง เรียนรู้จากชีวิตจริง คนรอบตัว สถานการณ์ สิ่งใหม่ๆ เชื่อมโยง ตกผลึก ต่อยอด เติบโตบนวิถีชีวิตของตนเอง serve - ดำรงตนเพื่อคนตรงหน้า ทำให้เห็น เป็นให้ดู   "เ...
Life Visioning ชีวิตที่ดีงาม...
ชีวิตที่ดีงาม ... มี 3 เรื่องหลักที่สำคัญ (1) มีประสบการณ์ที่ดี (2) เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต (3) ทำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสังคม   ชีวิตที่ใช่ .. สัมผัสโลกกว้าง ออกเดินทาง ท่องโลกกว้าง เรียนร...