Home > Blog > 05 Coaching Profession | Coaching Business

Selling with Love

เราแต่ละคนขายอยู่ตลอดเวลา…

ในครอบครัว ในกลุ่มเพื่อน คนที่เพิ่งจบ ขายทักษะให้เกิดการจ้างงาน

คนทำงานในองค์กรขายองค์ความรู้ ทักษะของตนเอง ขายความคิด โครงการใหม่ๆ วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้คนอื่นเห็นด้วย ตกลง และนำมาซึ่งการลงมือทำ เติบโต เปลี่ยนแปลง

ในฐานะคนนอก คำถามที่มักได้จากคนทำงานองค์กร เช่น จะนำเสนอโครงการพัฒนาบุคลากรยังงัยให้นายซื้อ จะนำเสนอนายยังงัยให้มีที่ปรึกษาด้าน Strategy มาช่วยให้ผู้บริหารมีพื้นที่พูดคุยกัน เห็นภาพ Vision เดียวกัน ฯลฯ

ในฐานะ Mentor คำถามที่มักได้รับจากโค้ช เทรนเนอร์ ฟา หรือนักจัดกระบวนการ คือจะขายคอร์ส หรือโปรแกรมยังงัยดี

ไม่ว่าเราอยู่ในบทบาทไหนของชีวิต มาลองนำเสนอ ขาย ปิดการขาย ด้วยพลังแห่งความรักกันดู!

.

Love Yourself

อันดับแรกคือ รักตัวเอง เห็นคุณค่าของตัวเอง ค้นหาเพชรในตัวเอง ยอมรับตนเอง จุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง องค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค ประสบการณ์ตรงทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน ชื่นชมในสิ่งที่มี ซาบซึ้งในสิ่งที่ได้รับ คน ธรรมชาติ สิ่งรอบตัว เราใช้ชีวิตในพลังงานแห่งความรักตัวเอง คนที่เห็นคุณค่าของตนเอง ชัดเจนในตนเอง ย่อมทำให้คนอื่นเห็นคุณค่าของสิ่งที่เค้ามีเช่นกัน นี่คือที่มาของ ศรัทธาในตนเอง บุคลิกภาพที่ดี

Love Your Product, Service, Project, Ideas

อันดับที่ 2 รักในบริการ สินค้า โครงการ ไอเดียที่เราค้นพบ ผลิต และนำเสนอ เชื่อว่าสิ่งที่เราทำมีประโยชน์ มีคุณค่า สามารถแก้ปัญหาบางอย่างให้บางคน บางทีม บางองค์กรได้ เชื่ออย่างแท้จริงว่ามีคุณภาพที่ดี

Love Your Stakehoders, Client, Coachee, Learner

อันดับที่ 3 รักและดูแล ใส่ใจในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน ไม่ว่าเค้าจะเป็นนาย เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง ลูกค้า โค้ชชี หรือผู้ร่วมเรียนรู้ในคลาส พลังแห่งความรักที่ส่งไปทำให้เราเชื่อมโยงกับผู้คนที่เรากำลังจะไปแก้ปัญหาให้ หรือส่งมอบคุณค่า ช่วยเหลือ ทำงานร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่ง

.
Selling from a place of love 

พลังแห่งความรักตัวเอง จะดูแลตัวเรา ให้ใช้ Mindset ในการรักตัวเอง และส่งต่อคุณค่าให้ ช่วยเหลือ สร้างคุณค่าให้ผู้อื่น สร้างประโยชน์ให้สังคม

พลังแห่งความรักความคิด โครงการ สินค้า บริการ ทำให้เราดูแล รักษามาตรฐานการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ละเอียด รอบคอบ ตั้งใจ ใส่คุณค่าในสิ่งที่เราทำเสมอ

พลังแห่งความรักในตัวผู้อื่น ทำให้เรารู้สึกเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ รับฟัง ทวน ถาม สร้างการสนทนาที่มีคุณภาพ รู้สึกปลอดภัยในการนำเสนอ ขาย ปิดงาน

.

ขายได้ เราก็ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ

ขายไม่ได้ เราก็บอกตัวเองได้ว่าทำดีที่สุดแล้ว ที่เค้าปฏิเสธ ไม่ใช่ตัวเรา แต่สิ่งที่เรานำเสนออาจยังไม่ match ความต้องการของเค้า เรามีทางเลือกคือปรับปรุง นำเสนอคนที่ใช่ นำเสนอในเวลาที่ถูกต้อง

แล้วเราก็ก้าวต่อไป…

ถ้าเราเป็นคนทำงานในองค์กร ก็บอกตัวเอง ว่า Selling Skills with Love

ถ้าเราเป็นโค้ช เทรนเนอร์ ก็บอกตัวเองว่า Selling Service/Product with Love

การที่เราจะอยู่ใน Love Energy ได้ ต้องการ Mindset และการฝึกฝน ฝึกฝน กล้าก้าวออกจากกรอบคุ้นเคยของตนเอง

.

Writing with Love Energy

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

แชร์หน้านี้