บันทึกของ Life Coach

(1)

Life Coaching
เป็นศาสตร์และศิลป์ในการทำงานกับคน
เป็นเครื่องมือสร้างความสุข
เป็นเครื่องมือสู่ความสำเร็จ

Life Coaching
เป็นทักษะ ที่มีองค์ความรู้ ทฤษฎี หลักการรองรับ มีทักษะที่ฝึกฝนจนเป็นเนื้อเป็นตัว
ทักษะหลักๆ ที่ฝึกฝน…
ดำรงตนเพื่อคนที่อยู่ตรงหน้า
สร้างความสัมพันธ์ สร้างพื้นที่ปลอดภัยในการเรียนรู้ ทำงานกับตนเอง
ฟัง ทวน จับประเด็น และถามคำถาม
เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวตน

Life Coaching
เป็นเครื่องมือที่ทำงานได้กับทุก area ของชีวิตคน ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ จิตใจ สภาวะอารมณ์ ความฉลาดทางปัญญา spiritual พ่อแม่ ลูก ครอบครัว การเงิน การงาน จัดบ้าน บุคลิกภาพ หรือคุณภาพชีวิต
.

(2)
Life Coach
คนที่มีองค์ความรู้ ฝึกฝนทักษะ เดินบนเส้นทางสายนี้ บ้างก็ position ตัวเองเป็น Life Coach หรือ Executive Coach, Business Coach, Family Coach, Image Coach และอีกมากมาย ตามกลุ่มเป้าหมาย หรือลูกค้า

Life Purpose
เท่าที่ได้เจอ… Life Coach มืออาชีพส่วนใหญ่เข้ามาในวงการเพราะดำรงชีวิตบนเส้นทางการโค้ช ใช้ชีวิตทำสิ่งที่ใช่ เชื่อ และชอบ จึงแบ่งปัน ถ่ายทอด ช่วยเหลือคนอื่น และมีรายได้เพื่อดำรงชีวิตที่ดีงามพร้อมทั้งเรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งภายนอกและภายในตนอย่างต่อเนื่อง เติบโต พร้อมๆ กับงานโค้ชชิ่ง.. งานแห่งชีวิต
.

 

(3)
Courage to Coach
ใช้ศาสตร์และศิลป์ที่เรียกว่า Life Coaching ทั้ง Mindset &​ Skill set ผสมผสานกับองค์ความรู้และทักษะต่างๆ เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น
จิตตปัญญาศึกษา (Contemplative &​Transformative Education)
Facilitation ศาสตร์และศิลปะการจัดกระบวนการเรียนรู้
การสื่อสารอย่างสันติ (Non-Violent Communication)
เอ็นเนียแกรม (Enneagram)
Voice Dialogue
ซาเทียร์ (Satir)
NLP -​ Neuro Linguistic Programming
PRH -​ Who am I
และ.. อีกมากมาย

.

(4)
ตั้งแต่วันที่รู้จักการโค้ช เมื่อปี 2008
📍เรียนการโค้ช Online ครั้งแรก ที่ International Coaching Academy (ICA)
📍เรียน Life Coaching และ NLP ที่ Thailand Coaching Academy (TCA)
📍 เรียน Spiritual Coaching กับ Mind Coach
รับการรับรองจาก International Coach Federation เป็น Professional Certified Coach (PCC) ก้าวเดินทางบนสายโค้ชมาจนวันนี้ สิ่งที่ได้รับมากมาย คือ คุณูปการกับทุกด้านของชีวิต
.

(5)
ความในใจ…
รู้สึกดีใจที่ในเมืองไทยมี Coach, Life Coach, Executive Coach, Leadership Coach และโค้ชด้านต่างๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ครูโค้ช, Mentor Coach ให้กับโค้ชมืออาชีพ
รู้สึกซาบซึ้งต่อครูโค้ชทุกท่าน ที่ให้การอบรม ถ่ายทอดวิชา เป็นพี่เลี้ยง ชี้แนะแนวทางทั้งการงานและชีวิตมาตลอดเส้นทาง 12 ปี

 

บันทึกการเดินทางสายโค้ช ปีที่ 12
22 พ.ค. 2020
โค้ชอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
Facilitative Coach
Helping Leader to Success with Fulfillment
.
Mentor Coach ลมใต้ปีกของโค้ช
ปั้นโค้ช… ให้เป็นโค้ชมืออาชีพ
.
Leading Self & Soul by Life Mastery Academy
คนเรามีชีวิตที่ใช่! ในแบบของตัวเองได้

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#LifeCoach #ExecutiveCoach  #LifeCoach 
#FacilitativeCoach 
#CouragetoCoach
#CoachinginThailand