Life Visioning ออกแบบชีวิตชัด ออกเดินตรงทาง

คุณเชื่อมั้ยว่า ชีวิตออกแบบได้?
หลายคนเดินทางสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขทุกวัน เพราะมีแผนที่เดินทาง และ Life Visioning คือ แผนที่สำหรับการเดินทางของชีวิต เพราะชีวิตของคนเราแตกต่างหลากหลาย ความสุข ความสำเร็จ ความรัก ก็นิยามแตกต่างกันไป แม้แต่พ่อแม่ ลูก ก็มองต่างกัน

 

(1)
เรื่องเล่าจริงจากชีวิต ลูก…
ในช่วงวัยรุ่น มีโอกาสได้เรียนวิชา Skills for Success ลูกทำ IDP หรือ Individual Development Plan ได้มีโอกาสค้นหา เข้าใจ ชัดเจนว่าความสำเร็จในแบบของตนคืออะไร ความสุขในแบบของตนคืออะไร ลูกได้มองเห็นภาพอนาคตของตนเอง มี Life Vision ชัดเจน รับรู้ว่าอนาคนที่ต้องการนั้น เริ่มต้นที่ตัวเอง คือการลงมือทำจริงด้วยจุดแข็ง จุดดี จุดเด่น พร้อมกับพัฒนาเพิ่มขึ้นในบางเรื่อง

เพื่อมีชีวิตที่ต้องการนั้น มีเป้าหมายอะไรบ้าง ในแต่ละปี แต่ละเทอม แต่ละเดือน แต่ละอาทิตย์ แต่ละวัน มีอะไรที่ถ้าทำแล้วตอบได้ว่าเราเดินบนเส้นทางที่เลือก มีนิสัยอะไรบ้างที่ควรสร้างให้เกิดขึ้น เช่น มีวินัย จัดการเวลา คิดนอกกรอบ แก้ไขปัญหา ลูกลงมือทำทุกวัน เก็บข้อมูล ดูความก้าวหน้า และสะท้อนการเรียนรู้ของตนเอง
วันนี้ ลูกใช้ชีวิตทุกวันเดินบนเส้นทาง Life Vision


(2)
เรื่องเล่าจริงของแม่ …
แม่เป็นโค้ชที่เชื่อในการออกแบบ Life Vision ของตัวเอง ชัดเจนกับภาพอนาคตของชีวิตใน 3 ปี 5 ปี 10 ปี แม่เดินทางใช้ชีวิตของตัวเอง ค่อยๆเก็บ ค่อยๆก้าวไปข้างหน้าทุกวัน ด้านหนึ่งของชีวิต คือ Parenting มองเห็นภาพอนาคตที่ลูกอยากมี อยากเป็น บทบาทแม่ คือ ดูแล สนับสนุนให้ลูกก้าวเดินตามฝัน สร้างพื้นที่ในการพูดคุย ให้กำลังใจ ชื่นชม และ feedback


(3)
Life Visioning ทำอย่างไร? กระบวนการนี้ เรานั่งลง ทบทวนทุกด้าน ออกแบบชีวิต และใช้ชีวิตทุกวันทำในสิ่งที่ใช่! ทั้งทางด้านสุขภาพ จิตใจ อารมณ์ ประสบการณ์ที่เราอยากให้ชีวิตได้รับ ความสัมพันธ์กับตนเอง กับคนอื่นๆ กับเพื่อน การงาน การเงิน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการแบ่งปัน ให้คืนแก่สังคม


เมื่อเรามี Life Vision ก็เหมือนเรามีแผนที่เดินทาง ชีวิต เราชัดเจนขึ้น
เรารู้ว่ากำลังเดินทางไปไหน
เรากำลังอยู่บนเส้นทางที่เลือกหรือไม่
เรากำลังเรียนรู้เรื่องต่างๆ เพื่ออะไร เพื่อใคร
เรากำลังใช้เวลาและทรัพยากรอย่างมีประโยชน์หรือไม่
.
เมื่อพ่อชัดเจนกับชีวิตตนเอง เมื่อแม่ชัดเจนกับชีวิตตนเอง ด้านหนึ่งที่เราชัดเจน คือ บทบาทของพ่อแม่ และ เมื่อลูกชัดเจนกับตัวเอง ด้านหนึ่งที่ลูกชัดเจน คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทบาทของลูก
ชีวิตของทุกคน ก็ง่ายขึ้น มีพลังมากขึ้น
.
ถ้าเห็นด้วย ก็มาทำ Life Vision กันดีกว่า!
ชีวิตที่ใช่! เราออกแบบได้
24 พ.ค. 2563

—————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.
#CouragetoCoach #LifePlanner
#LivingWise #LifeVisioning