Home > Blog > 06 Life Mastery Academy | Self-Leadership

ความรัก ความสัมพันธ์ Love & Relationship สำคัญไฉน?

สิ่งที่เราต้องการมาตั้งแต่ในท้องแม่ คือ ความเชื่อมโยง หรือ Connection แล้วเราก็เกิดมาพร้อมกับความรัก การฟูมฟักจากแม่

 

หลายชีวิตโชคดี มีความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับตนเอง พ่อ แม่ เติบโตมาอย่างคนที่เต็ม อิ่ม สุขจากภายใน ล้นเหลือ

จนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และมอบความรักออกไปให้คนอื่นได้เต็มที่ เค้าอาจบอกตัวเองว่า …

ฉันเป็นที่รัก I am lovable

ฉันดีพอ I am enough

 

ทว่า หลายคน ไขว่คว้าหาความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี ตั้งแต่รักตนเองน้อย ไม่กล้าชื่นชมตัวเอง รักคนอื่นก็ไม่เต็มที่ การสื่อสารก็ขาดพร่อง

ความสัมพันธ์ขาดๆ เกินๆ ลุ่มๆ ดอนๆ จนอาจนำมาซึ่งคำว่า..

ฉันไม่เป็นที่รัก I am not being loved

ฉันไม่เป็นส่วนหนึ่งของบ้าน ของกลุ่ม ของเผ่าพันธุ์ที่นี่ I am not belong to

 

ทุกข์ สุข รัก เกลียด ดีใจ เสียใจ สมหวัง ผิดหวัง มากับเรื่องราวของความรัก ความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงเริ่มต้นระหว่าง..

เรากับตัวเอง เรากับพ่อแม่ เรากับแฟน สามี เรากับลูก

เรากับครอบครัว พี่น้องญาติ เรากับเพื่อน เรากับครู

เรากับเพื่อนร่วมงาน เรากับลูกค้า

 

มาสำรวจกันว่า เรามีมุมมอง ความคิด ความเชื่อยังงัยต่อตัวเอง คนอื่น และต่อโลกนี้ ในเรื่องเหล่านี้

เพราะ Love & Relationship มีความหมายต่อตัวเราและมุมมองของเราต่อโลก

เพราะนี่คือพลังชีวิต คือการกลับมารักและเชื่อมโยงกับตัวเอง

 

ดูแลชีวิตด้าน Love & Relationship ได้ดี ย่อมรู้สึกมีความหมาย รัก อบอุ่น ผูกพัน อ่อนโยน หรือ Meaning นั่นเอง

 

ลองดูกันค่ะว่า…

วันนี้เรารักและเชื่อมโยงกับตัวเองยังงัย ความสัมพันธ์กับผู้คนในชีวิตและในการทำงาน เป็นยังงัย

ความสัมพันธ์ไหนที่ฉุดรั้งชีวิต ก็ทำงานกับตัวเองต่อไป

เพราะ #ชีวิตออกแบบได้

 

บันทึกจากห้องเรียน Life Mastery วันที่ 3

10 มิ.ย. 2563

————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 


#CoachAom #CouragetoCoach
#LifeMastery #LifeVisioning
#ชีวิตที่ใช่

 

แชร์หน้านี้