ต้องการสร้าง One Team One Goal ช่วง New Normal ทำยังงัยดีครับโค้ช?

วันนี้มีโอกาสโค้ชผู้บริหารท่านนึง
หนึ่งชั่วโมงที่คุยกัน เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ช…
วันนี้ประเด็นที่โค้ชชีนำมาคือ…ช่วง New Normal ต้องการสร้าง One Team One Goal
.
.
โค้ช คือ เพื่อนชวนคิด ชวนคุย สิ่งสำคัญที่โค้ชทำ คือ สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย ฟัง ทวน สะท้อน ถาม
ฟังได้ดี ถามได้ดี
คำถามที่ดี มาจากการฟังที่ดีของโค้ช
.
วันนี้ ใช้คำถามสำคัญ 3 ช่วง คือ คำถามที่พาโค้ชชีมองอนาคต มองปัจจุบัน และเติมเต็ม Gap
.
 
(1)
คำถามพามองอนาคต อาทิ…
ภาพของ New Normal สำหรับคุณเป็นยังงัย
ความหมายของคำว่า One team one goal ที่เหมาะสมกับ New Normal ในมุมมองของคุณเป็นยังงัย 
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ภาพที่เห็นเป็นยังงัย เสียงที่ได้ยิน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นเป็นยังงัย
เราจะรู้ได้ยังงัยว่าเกิด One team one goal แล้ว
ถ้าได้ตามที่บรรยายมา บอกตัวเองว่ายังงัย
และ ถ้าได้ตามภาพข้างต้นนี้ ตัวคุณได้อะไร?
.
(2)
คำถามพามองปัจจุบันและอดีต อาทิ…
ช่วยเล่าสถานการณ์ของทีมในปัจจุบัน
ถ้าคะแนนเต็ม 10 ปัจจุบันเราอยู่ที่จุดไหน
อะไรที่เป็น Keywords ของคำว่า One team one goal บ้าง
คุณใช้ Leadership style แบบไหน
ความเชื่อของคุณเกี่ยวกับทีมนี้ คืออะไรบ้าง
มีอะไรที่เป็นจุดดี จุดแข็งของทีมบ้าง
มีอะไรที่เป็นจุดที่พัฒนา เพิ่มเติมได้บ้าง ทำอะไรไปแล้วบ้าง
ในมุมมองของทีม คิดว่าแต่ละคนคิดยังงัย รู้สึกยังงัย
.
(3)
คำถามเติมเต็ม Gap อาทิ…
มีอะไรที่ตัวเราควรทำบ้างในเรื่องนี้
มีอะไรที่ตัวเราควรสื่อสารบ้าง
อะไรที่ตัวเรา สมาชิกแต่ละคนและทีมทำดีอยู่แล้วและควรรักษาไว้
อะไรที่ตัวเรา สมาชิกแต่ละคนและทีมยังไม่เคยทำ และอยากเริ่มทำ
อะไรที่ตัวเรา สมาชิกแต่ละคนและทีมควรลด ละ เลิกทำบ้าง
จะเริ่มทำเมื่อไหร่ ยังงัย ใครรับผิดชอบ
.
ผู้บริหารท่านนี้ออกไปด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม เข้าใจตัวเอง เข้าใจทีม และมีแนวทางสร้างทีมของตัวเอง บอกตัวเองได้ว่า … เริ่มต้นที่ตัวเอง สร้างความไว้วางใจ สร้างพื้นที่ ฟังมากกว่าพูด เข้าใจคนมากขึ้น ปรับเรื่องการมอบหมายงาน สื่อสารความคาดหวังที่ชัดเจน ดึงศักยภาพคนขึ้นมาใช้ และติดตามให้เกิดผลได้จริงตามที่คาดหวัง
.
บันทึกการโค้ช 16 มิ.ย. 2563

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

.

#การโค้ชรายบุคคล #ExecutiveCoaching
#CouragetoCaoch