Life Mastery

New Gen สำเร็จวิชา เรียนรู้ชีวิต ออกเดินให้ตรงทาง

(Why)

ในห้องเรียน Life Mastery น้องน้อยสุด เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย เป็น New Gen เริ่มต้นชีวิตทำงาน การก้าวกระโดดออกจาก comfort zone เข้าสู่พื้นที่การทำงาน พบเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เพื่อนใหม่ๆ คือการเปิดโลก เรียนรู้ ท้าทาย ตื่นเต้น สนุกสนาน

 

เมื่อเข้าสู่โลกใหม่ การเตรียมตัวก่อนออกเดินทางย่อมช่วยให้พร้อมเผชิญกับผู้คน พร้อมเรียนรู้จากชีวิตจริง

 

ถ้าเราโชคดี เราก็พบว่า….

มีพี่เลี้ยงที่เกื้อหนุนเราในที่ทำงาน

มีนายที่ให้ทิศทาง ให้งาน สอนงาน

มีเพื่อนร่วมงานที่น่ารู้จัก ชิดใกล้

มีที่ทำงานที่บรรยากาศดี สิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยให้เราเติบโต

มีใจ รักในการทำงาน ตื่นเช้า กระตือรือร้น มาทำงานทุกวัน

 

คำถามสำคัญ คือ…

ทำอย่างไรให้ New Gen รักษาความคึกคัก กระตือรือร้น สดใส มองโลกแง่บวกอยู่กับเราในทุกวัน นานเท่านาน?

หรือ…

เมื่อเราพบเจอสิ่งใดที่ตรงกันข้าม

ยังคงรักษาใจ ความคิด การกระทำ ให้อยู่ในแดนบวกไว้ได้

 

(ถาม)

Life Mastery ช่วยอะไร New Gen ได้บ้างมั้ย?

 

(A ตอบ)

หนูเข้าใจเป้าหมายชีวิตของตนเองชัดเจนยิ่งขึ้น ค้นหาตัวเองเจอว่า รักอะไร ชอบทำอะไร เก่งเรื่องอะไร สิ่งที่ทำนั้นตอบสนอง เติมคุณค่าอะไร ให้ตัวเองและผู้คน สิ่งที่เลือกเป็นสิ่งที่ชอบจริงๆหรือไม่

ได้ออกแบบชีวิตที่มีความสุขและตั้งใจเปลี่ยนแปลงบางอย่างเพื่อตัวเอง

 

(B ตอบ)

การรู้จักตัวเองได้เร็วเท่าไหร่ จะยิ่งทำให้คนๆ นั้นก้าวด้วยตัวเองไปได้เร็วขึ้น มีเป้าหมายชัดมากขึ้น ตัวผมเองเริ่มรู้จักตัวเองช่วง ม.ปลาย และตัวเองเริ่มมีเป้าหมายในช่วง ม. 5-6 เป็นต้นมา

ผมรู้ถึงคุณค่าข้อนี้เรื่องความเร็วในการรู้จักต้นเองดีอย่างไร ผมเองเริ่มถ่ายทอดให้กับเด็กๆที่ผมสอนทั้งเด็กประถมและมัธยมต้น ทำให้พวกเขามีเป้าหมายในการเรียน ไม่พาตัวเองลงลึกกับความสนุกและลงแสงสีมากจนเกินไป

 

เด็กจบใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงาน จะทำให้เริ่มตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

รู้จักการใช้เงิน และมุ่งไปสู่เป้าหมายได้ดีทุกด้านจากวงล้อชีวิต

 

เพราะ #ชีวิตออกแบบได้

และเรารับผิดชอบชีวิตตนเอง 100%

 

บันทึกจากห้องเรียน Life Mastery

27.06.20

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

#CoachAom #Project60 #LifeMastery

#ออกแบบชีวิต #LifeVision

อ่านเพิ่มเติม

นำตน นำคน บนวิถีองค์กร OKRs
Challenge โจทย์ที่ได้รับ คือ องค์กรมีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นสู่การเป็นแบรนด์ที่มีคุณค่า มีภาพลักษณ์องค์กรที่ทันสมัย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม จึงเริ่มต้นจากการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทุกระดับให้มีทัศนคติที่ดี เรียนรู้ สร้างสรรค์...
Life Mastery อายุครบ 60 ฉลองครบ 80 คน
อายุครบ 60 ด้วยความตั้งใจของคนวัยเกษียณคนนึง ที่ตั้งจิตใช้ชีวิตในวันที่นำหน้าด้วยเลข 6 อย่างมีคุณภาพ ทำงานกับตัวเองมาหลากหลายวิธี ค้นหาความหมายและภาพของคำว่า "เกษียณในแบบฉัน" . วิธีหนึ่งที่ทำ ก็คือ กลับเข้ามาข้างในตน นั้่งลงทำงานกับ...
วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...