07 Life Coaching

Life Coach Series: ถึงเวลาค้นพบสิ่งสำคัญในชีวิตหรือยัง?

ช่วงนี้ ใช้เวลาและพลังชีวิต อยู่กับการโค้ชกลุ่มเล็กๆ ให้กัลยาณมิตร เพื่อนพ้องน้องพี่ ชวนคิดชวนคุย

#สำรวจชีวิตตัวเอง
เราใช้เวลา พลังชีวิตที่ผ่านมาไปกับอะไรบ้าง?
เรามีความเชื่ออย่างไรในการใช้ชีวิต?
เราคาดหวังอะไร? เราได้เรียนรู้สิ่งใดจากชีวิต?
มีอะไรที่ท้าทายในชีวิต?

นำพาเพื่อ Unlock Unleash ปรับมุมคิด เปลี่ยนมุมมอง
นำพาให้ค้นพบศักยภาพภายใน.
นำพาให้เข้าสู่สภาวะเป็นสุขจากภายใน

 

#ออกแบบเส้นทางชีวิต
เขียน Life Vision ออกเดินทาง
ลงมือทำ ใช้ชีวิตด้วยความสุขจากภายในทุกวัน

วันนี้เดินทางมาถึงคนที่ 36 แล้วค่ะ

 

#สิ่งสำคัญของชีวิต
แต่ละคนเมื่อทำงานกับชีวิต ล้วนได้พบว่า…
ชีวิตไม่ได้ขึ้นกับปัจจัยภายนอก ทรัพย์สินเงินทอง ความสำเร็จ ความล้มเหลว
ความสุขไม่ได้เกิดจากมีบางสิ่ง ทำบางเรื่องสำเร็จ
และไม่ได้เกิดจากการทำตามเสียงภายนอก หรือสิ่งที่สังคมบอก

แล้วชีวิตคืออะไร? เราเกิดมาเพื่ออะไร?
อะไรคือสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง?
End Goal หรือ Real Goal ของชีวิตคืออะไร?

สุดท้ายแล้ว เราต่างพบสิ่งสำคัญของชีวิต…
เราลงมือทำตาม Life Vision ด้วยความสุขจากภายใน
เป็นตัวเราที่แท้จริง
เดินทางด้วยความหวัง

ตระหนักรู้ถึง …
คุณค่า ความหมาย
เติบโต อิสระ
สมบูรณ์ เพียงพอ
กลมกล่อม
สงบ เบิกบานภายใน

 

แล้วคุณหล่ะ…
ถึงเวลาทบทวน ค้นพบ และใช้เวลาเพื่อสิ่งสำคัญในชีวิตตนหรือยัง?

วันนี้ ไม่ว่าคุณอายุเท่าไหร่…ถ้าถึงเวลาแล้ว
คุณทำได้แน่นอน!!!
เพราะ…ชีวิตเลือกได้
เพราะ #ชีวิตออกแบบได้

5.8.2020

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-699

อ่านเพิ่มเติม

Team Coaching - Conflict in Corporate
The Challenges: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? นอกจากนี้ องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เป็น key person เปิดใจ หันหน้ามาคุยกัน บอกเล่าสิ่...
บนเส้นทางของโค้ชมืออาชีพ ตอน 7: Coaching & Facilitation Skills for Coach and Leader
เดินบนเส้นทางสายโค้ช นับแต่ปี 2552 ความฝันของฉัน คือ เป็นลมใต้ปีกของโค้ชและฟา! ฉันมองเห็นผู้คนเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองไปสู่วิถีชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จในแบบของแต่ละคน ตัวฉันเองก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุ...
โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
บนวิถีสู่ความสุขและสำเร็จแบบ HRBP โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วย HR ให้พาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะดูแลใส่ใจเรื่องคน เราเป็นเพื่อนชวนคิดชวนคุย ให้ HR ค้นหาคำตอบของการเดินทาง สร้าง roadmap ที่ชัดเจนด้ว...