Life Mastery

Life Coach Series: ฉันคือใคร?

#ฉันคือใคร?

เคยมั้ยอ่ะ! มีคนถามว่า “คุณคือใคร?”
คำถามดูง่ายๆ
แต่พอมาถามตัวเอง “ฉันคือใคร?”
ต้องใช้เวลาอ่ะนะ
บางทีเราก็ตอบแต่เรื่องนอกตัว บทบาท เพศ ชื่อ สถานะทางสังคม
บางทีตอบไป ก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้น

 

ในห้องเรียนซาเทียร์ จิตวิทยาแขนงนึงบอกว่า
ถ้าเราตอบคำถามที่เป็นเรื่องด้านในได้ชัดเจน
เราก็ตอบได้ว่า ฉันคือใคร?

 

คำถามมีอยู่ว่า…
❓พฤติกรรม การกระทำ คำพูดของฉันเป็นอย่างไร
❓ฉันมีความรู้สึกอย่างไร
❓ฉันมีความคิดอะไร ฉันมีความเชื่ออะไร
❓อะไรคือค่านิยมของฉัน
❓ฉันต้องการอะไร ฉันอยากได้อะไร ฉันอยากทำอะไร ฉันอยากเป็นอย่างไร
❓ลึกๆ แล้ว ฉันรู้สึกอย่างไรกับตัวเอง
❓พลังใจ แรงใจ พลังชีวิต จิตวิญญาณของฉันเป็นอย่างไร

 

วันนี้เลยจัดเวลา นั่งลง และทำงานกับตัวเอง
เขียนเสร็จแล้วรู้สึกโล่ง เบา สงบ

 

หากคุณแสวงหาคำตอบนี้ ลองตอบสบายๆ
แล้วมาแบ่งปันกันนะคะ

เพราะ #ชีวิตออกแบบได้!
อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ
ชวนคุณเลือกและรับผิดชอบชีวิตตัวเอง
31 ส.ค. 2563

——————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

#CoachAom #CouragetoCoach

#LifeMastery #LifeVisioning

#ชีวิตที่ใช่ #ออกแบบได้

 

 

อ่านเพิ่มเติม

3 คำ สำหรับ coachee/learner
3 คำ ที่โค้ชตั้งจิตไว้ให้มั่น ในขณะที่ serve coachee/learner   1)#Respect เคารพมุมมองต่อโลก ต่อสถานการณ์ ต่อเรื่องราว ต่อผู้คนของเขา รับฟัง ปราศจากความคิดผิด-ถูก ตัดสิน ฟังแบบเป็นกระจกใสๆ ให้คนตรงหน้าเห็นตัวเอง ...
4P เคล็ดลับสู่วามสุขและความสำเร็จของผู้หญิงแถวหน้า
ทุกวันนี้ มีผู้คนจำนวนหนึ่งประสบความสำเร็จในบทบาทเจ้าของกิจการ ผู้นำ หรือผู้บริหารระดับสูงที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก หลายคนคงอยากทราบว่า คนกลุ่มนี้มีเคล็ดลับอะไรหรือ เขาต้องทำอะไรบ้าง จึงก้าวขึ้นไปอยู่ ณ จุดนั้นได้ หล...
วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...