Life Mastery

Life Coach Series: มีชีวิตที่ดีกันเถอะ!

เกิดมาครั้งหนึ่ง…
ได้เข้าใจตัวเอง
ได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเอง
.
.
เพียง กล้า…
ตั้งเป้าหมาย ออกแบบ
ลงมือทำ รับผิดชอบผลลัพธ์
ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา
ใช้เวลา และพลังชีวิตในสิ่งสำคัญ
ก้าวไปด้วยใจเป็นสุขในทุกวัน
.
.
เพียง ก้าว… 3 ขั้น สู่ Life Mastery
Be Real Self
Have Real Goal
Do Real Work
.
.
เพราะเราทุกคนลิขิตชีวิตของตนเองได้!
อ้อม จารุสมบัติ
9.9.2020

——————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

#CoachAom #CouragetoCoach
#LifeMastery #LifeVisioning
#ชีวิตที่ใช่ #ออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม

พัฒนาองค์กร: ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมองค์กร คน และกระบวนการทำงานในองค์กร
ต้องการสร้าง One Team One Goal ช่วง New Normal ทำยังงัยดีครับโค้ช?
วันนี้มีโอกาสโค้ชผู้บริหารท่านนึง หนึ่งชั่วโมงที่คุยกัน เราเริ่มต้นจากประเด็นหรือโจทย์ในการโค้ช... วันนี้ประเด็นที่โค้ชชีนำมาคือ...ช่วง New Normal ต้องการสร้าง One Team One Goal . . โค้ช คือ เพื่อนชวนคิด ชวนคุย สิ่งสำคัญที่โค้ชท...
อะไรที่ทำให้ group coaching & facilitation เป็นเรื่องน่าสนใจ?
เสน่ห์ของ group coaching & facilitation คือ การได้สวมหมวกหลายๆ ใบ ในการทำงานแต่ละครั้ง เราสวมหมวก Coach ใช้ coaching skills ในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่ม ฟัง ถาม สวมหมวก Fa. จัดกระบวนการเรียนรู้ สร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็น container...