Life Mastery

Explore Your Life 04: Spiritual Lifeชีวิต งาน และเงิน

หลายคน มีชีวิตเพื่อ…
ทำงาน
หาเงิน
หาความสำเร็จ
ใช้ศักยภาพที่มีในตน
เป็นสุข
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและคนอื่น
.
.
หลายคน ออกแบบชีวิตเป็น
ทำงานให้พอดี
หาเงินให้พออยู่พอใช้
นำศักยภาพที่มีสร้างคุณค่า
ใช้เวลากับคนที่รัก
ได้ทำในสิ่งที่ชอบ
.
.
ในขณะที่
หลายคน ลืมออกแบบชีวิต…
ทำงานหนัก เพื่อหาเงิน
มุ่งความสำเร็จ จนไม่มีเวลาให้คนสำคัญ
รับงานเยอะ จนไม่ได้พักผ่อน
อาจส่งผลถึงร่างกาย หาเงินมาเพื่อรักษาตัว
อาจส่งผลถึงจิตใจ เครียด กดดัน กังวล
อาจส่งผลถึงความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
.
.
เราทุกคนกลับมาดูแลชีวิตตนได้เสมอ
สังเกตตนเอง
พอใจ หรือ ไม่พอใจ
สุข หรือ ทุกข์
แล้วตัดสินใจ…
ออกแบบ ลงมือทำ รับผิดชอบชีวิต
ทำงาน หาเงิน ใช้ชีวิตให้พอเหมาะพอดี
.
.
เพราะเราทุกคนออกแบบชีวิตได้
23 กันยายน 2563
—————————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#CoachAom #CouragetoCoach
#LifeMastery #LifeVisioning
#ชีวิตที่ใช่ #ออกแบบได้

อ่านเพิ่มเติม

นำวิชา "โค้ช" สู่ระบบการศึกษา
ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทำงาน เชื่อว่า ทุกคนต้องมีครูที่อบรม สั่งสอนเรา พวกเขาเป็นเสมือน"โค้ช" ที่คอยชี้แนะเรามาโดยตลอด แต่เราเคยลองนึกย้อนกลับไปไหมว่า ครูของเรา ท่านมีครู หรือมี "โค้ช" อยู่เบื้องหลัง เพื่อคอยชี้แนะพวกเขาเหมือนอย่างที่ครูได้ ชี้...
Life Visioning ชีวิตที่ดีงาม...
ชีวิตที่ดีงาม ... มี 3 เรื่องหลักที่สำคัญ (1) มีประสบการณ์ที่ดี (2) เรียนรู้ พัฒนา และเติบโต (3) ทำประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว เพื่อน และสังคม   ชีวิตที่ใช่ .. สัมผัสโลกกว้าง ออกเดินทาง ท่องโลกกว้าง เรียนร...
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (COP)
เรื่องหนึ่งที่ชอบและทำเสมอ เมื่อได้ทำงานกับกลุ่ม หรือองค์กรมากกว่า 1 ครั้ง คือสนับสนุนให้มี #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ Community of Practice : CoP หรือ Coaching Club หรือ Facilitator Oasis หรือแม้แต่ line group ไม่ว่าจะใช้ชื่ออะไ...