Life Mastery

Explore Your Life 05: Quality of Life คุณภาพชีวิตที่ดี

ชีวิตคนเรามีด้านที่สำคัญอีกด้าน คือ คุณภาพชีวิตที่ดี
.
บางเรื่องก็ทำง่ายมากสำหรับหลายคน เช่น จัดบ้าน จัดตู้เสื้อผ้า ตัดหญ้า ล้างรถ จัดตารางการเดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงานใหม่
บางเรื่องก็ต้องจัดการเวลา เช่น ทำกิจกรรมที่สนุกๆ เติมสีสันให้ชีวิต ท่องเที่ยว ขับรถไปสัมผัสธรรมชาติ ไปทะเล ไปเดินป่า
.
สำหรับบางคน ชีวิตด้านนี้ เรียกว่า “Play”
บางคนชอบใช้เวลากับตัวเอง เพลิดเพลินใจ
บางคนมีความสุขกับครอบครัว คนรัก คนสำคัญในชีวิต
บางคนใช้เวลากับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน
.
.
หลายครั้งเวลาถามโค้ชชีว่าพึงพอใจใน Quality of Life ของตนเองมากน้อยแค่ไหน?
ส่วนใหญ่คนทำงานก็ให้คะแนนพึงพอใจไม่เกิน 7
เราไม่ค่อยมีเวลาให้กับชีวิตด้านนี้ของตนเอง
บางคนมีแต่งาน งาน งาน จนหลงลืมการชาร์ตแบต การเติมใจให้ตนเอง
บางคนมีแต่เพื่อน ลูกค้า จึงมีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง
.
.
ช่วงสิ้นปี เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะกลับมาสำรวจชีวิตตนเอง
สำรวจรอบๆ ตัว สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ บ้าน ทีทำงาน
รถที่ขับทุกวัน ตู้เสื้อผ้า และการใช้เวลาคุณภาพของเรา
.
มาจัดเวลา จัดการเรื่องใกล้ตัว เรื่องในบ้าน
ใส่ใจเรื่องเล็กๆ รอบตัว เพิ่มสีสัน เพื่อชีวิตที่ดี ต้อนรับปี 2021 กันค่ะ
————-
เพราะเราทุกคนออกแบบชีวิตได้
อ้อม จารุสมบัติ
5-12-2020

อ่านเพิ่มเติม

#Home Play
ให้การบ้าน นร. สองกลุ่ม กลุ่มแรก.. ชีวิตที่ใช่ในแบบ ABASBOTO Trainer กลุ่ม 2 .. Group & Team Coaching   ก้าวสู่ 2019 ด้วยกัน Gratitude 2018 สู่ชีวิตที่ใช่ในแบบตนเอง 2019   เมื่อนักเรียนทำอย่างมีความส...
นำวิชา "โค้ช" สู่ระบบการศึกษา
ก่อนที่จะเข้าสู่วัยทำงาน เชื่อว่า ทุกคนต้องมีครูที่อบรม สั่งสอนเรา พวกเขาเป็นเสมือน"โค้ช" ที่คอยชี้แนะเรามาโดยตลอด แต่เราเคยลองนึกย้อนกลับไปไหมว่า ครูของเรา ท่านมีครู หรือมี "โค้ช" อยู่เบื้องหลัง เพื่อคอยชี้แนะพวกเขาเหมือนอย่างที่ครูได้ ชี้...
บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 5 Transformational Life Coaching โค้ชเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 ฉันได้ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโท จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยมหิดล . ความหมาย จิตตปัญญา มาจากคำว่า Contemplation ซึ่งมาจากรากศัพท์ ในภาษาลาตินว่า Contemplari หมายถึง การสังเกต ...