Life Mastery

Explore Your Life 05: Quality of Life คุณภาพชีวิตที่ดี

ชีวิตคนเรามีด้านที่สำคัญอีกด้าน คือ คุณภาพชีวิตที่ดี
.
บางเรื่องก็ทำง่ายมากสำหรับหลายคน เช่น จัดบ้าน จัดตู้เสื้อผ้า ตัดหญ้า ล้างรถ จัดตารางการเดินทางระหว่างบ้านและที่ทำงานใหม่
บางเรื่องก็ต้องจัดการเวลา เช่น ทำกิจกรรมที่สนุกๆ เติมสีสันให้ชีวิต ท่องเที่ยว ขับรถไปสัมผัสธรรมชาติ ไปทะเล ไปเดินป่า
.
สำหรับบางคน ชีวิตด้านนี้ เรียกว่า “Play”
บางคนชอบใช้เวลากับตัวเอง เพลิดเพลินใจ
บางคนมีความสุขกับครอบครัว คนรัก คนสำคัญในชีวิต
บางคนใช้เวลากับเพื่อนฝูง เพื่อนร่วมงาน
.
.
หลายครั้งเวลาถามโค้ชชีว่าพึงพอใจใน Quality of Life ของตนเองมากน้อยแค่ไหน?
ส่วนใหญ่คนทำงานก็ให้คะแนนพึงพอใจไม่เกิน 7
เราไม่ค่อยมีเวลาให้กับชีวิตด้านนี้ของตนเอง
บางคนมีแต่งาน งาน งาน จนหลงลืมการชาร์ตแบต การเติมใจให้ตนเอง
บางคนมีแต่เพื่อน ลูกค้า จึงมีเวลาให้ครอบครัวน้อยลง
.
.
ช่วงสิ้นปี เป็นอีกช่วงหนึ่งที่เราจะกลับมาสำรวจชีวิตตนเอง
สำรวจรอบๆ ตัว สิ่งแวดล้อม บรรยากาศ บ้าน ทีทำงาน
รถที่ขับทุกวัน ตู้เสื้อผ้า และการใช้เวลาคุณภาพของเรา
.
มาจัดเวลา จัดการเรื่องใกล้ตัว เรื่องในบ้าน
ใส่ใจเรื่องเล็กๆ รอบตัว เพิ่มสีสัน เพื่อชีวิตที่ดี ต้อนรับปี 2021 กันค่ะ
————-
เพราะเราทุกคนออกแบบชีวิตได้
อ้อม จารุสมบัติ
5-12-2020

อ่านเพิ่มเติม

Selling with Love
เราแต่ละคนขายอยู่ตลอดเวลา... ในครอบครัว ในกลุ่มเพื่อน คนที่เพิ่งจบ ขายทักษะให้เกิดการจ้างงาน คนทำงานในองค์กรขายองค์ความรู้ ทักษะของตนเอง ขายความคิด โครงการใหม่ๆ วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้คนอื่นเห็นด้วย ตกลง และนำมาซึ่ง...
ว่าด้วย "โค้ชกลุ่ม"
==== เมื่อเราสามารถโค้ช 1 ต่อ 1 เราก็ออกเดินทาง ฝึกฝนตนเอง เก็บชั่วโมงต่อเนื่อง   บางคนใช้ทักษะการโค้ช การฟัง การถาม การสร้างความสัมพันธ์ การสร้างความตระหนักรู้ ในชีวิตประจำวัน   แล้วถ้าเราสว...
Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร
9.9 เริ่มต้น 9 ทุ่มสรรพกำลัง... ทำงานโครงการยาวๆ . เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แบบ Coaching และ Facilitation นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชวนคนคิด พูดคุย สนทนาแบบงานได้ผล ทีมเข...