Home > Blog > 05 Coaching Profession | Coaching Business

ต่ออายุ ICF – อีกรอบกับ PCC

บันทึกเดือนกรกฏาคม เดือนที่ทบทวนตนเอง รวบรวมข้อมูลและตัดสินใจต่ออายุ PCC

.

การเดินทางบนสายโค้ชและฟา ฝึกฝน coaching & facilitation เริ่มต้นหมือนฝึกดาบ และ กระบี่ ไปพร้อมๆ กัน อยากแยกแยะ ชัดเจน อธิบายได้ ในที่สุด ไม่กี่ปีที่ผ่านมา ก็ได้พบว่า ทั้งดาบและกระบี่ ทั้งโค้ชและฟา อยู่ที่ใจ ความเป็นเนื้อเป็นตัว จนวันนี้ชัดเจนกับ Facilitative Coaching ในสไตล์ของตนเอง จึงแบ่งปัน ส่งต่อ ถ่ายทอด เขียน ฝากรอยไว้บนโลก ทำสิ่งเล็กๆ เหมือนหิ่งห้อย เดินตามรอยพระองค์ท่าน ทำงานองค์กรบ้าง และ ทำงานจิตอาสามากขึ้น

.

การเดินทางอย่างโค้ชมืออาชีพ มีการรับรองจาก International Coaching Federation 3 ระดับ คือ (1) ระดับต้น ACC  (2) ระดับกลาง PCC และ (3) ระดับสูง MCC และ ปีนี้ก็ถึงเวลาต่ออายุ PCC ครบ 3 ปี อีกรอบแล้ว

.

Internal Dialogue

บางเสียงบอกว่าเกษียณสุข ใช้ชีวิตสบายๆ ก็ดีนะ

เดินทางมาจนกระทั่งเพื่อนร่วมรุ่นเกษียณกันแล้ว จะเอา PCC, MCC ไปทำอะไรอีกเนี่ยะ

อืมมม…. มีบางเสียงบอกว่าทำตามที่เกิดมาเถอะ ก็เกษียณมาเป็น freelance นานละนี่ ก็แข็งแรงอยู่ ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ facilitative coaching เป็นทักษะชีวิต เป็นตัวตน วิถีของเรา ความรู้สึก ความคิด มุมมองของเรา

อืมมม… งั้นก็ต่ออายุ PCC อีกรอบเถอะ ว่าแล้วก็ … รวบรวมข้อมูล

สิ่งที่เห็น คือ… เส้นทางเดินของเรา

 .

บทเรียนที่มากกว่าการต่ออายุ

Facilitative Coaching Journey เส้นทางการโค้ช

บ่งบอกถึงการเติบโตทั้งภายในและภายนอก ชั่วโมงการเรียนรู้ ชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงการเขียน ถ่ายทอด ส่งต่อ แบ่งปัน

การต่ออายุทุก 3 ปี คือ commitment ที่เรามีต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาความเป็นมืออาชีพ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อโค้ชชี ต่อองค์กรที่เป็นลูกค้า ต่องานจิตอาสา ต่อสังคม

.

Gratitude

ซาบซึ้งต่อทุกบทเรียนที่เกิดขึ้น ทุกคน ทุกเหตุการณ์ตลอด 3 ปี

ฉันโชคดี เมื่อคิดถึงหน้าตาผู้คน องค์กร เหตุการณ์ต่างๆ .

ขอบคุณ International Coaching Academy ครูโค้ช ICA และ Mentor Coach ที่เป็นครู เป็น Role Model ตั้งแต่ 2009

ขอบคุณครูฟา ครูกระบวนกร ครูจิตตปัญญา ม.มหิดล และลูกค้าทุกองค์กร

ขอบคุณ Thailand Coaching Academy ครูจิมมี่-พจนารถ ซีบังเกิด ครูโค้ช เพื่อนโค้ช นักเรียนโค้ช ที่ให้พื้นที่ โอกาสและเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต

ขอบคุณ กัลยาณมิตร นักเรียนโค้ช Courage to Coach ที่มาร่วมเรียนรู้ มาเป็นครูซึ่งกันและกัน และมาร่วมพูดคุย ฝึกฝน แบ่งปันในชุมชนชาวโค้ช

ขอบคุณ Mind Coach กัลยาณมิตรที่ยังคงเดินทางร่วมกัน

ขอบคุณ ICF ที่สร้างมาตรฐานการโค้ช และเกื้อหนุนการเรียนรู้

ขอบคุณ ICF BKK Chapter ที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณผู้ร่วมงานจิตอาสาและกัลยาณมิตรทุกคนที่เติบโตร่วมกัน

ขอบคุณศึกษานิเทศก์ที่นำ Facilitative Coaching ไปใช้ในวงการศึกษา

ขอบคุณเพื่อนโค้ชและฟา ลูก ลูกศิษย์ ทีมทุกคนที่เดินทางด้วยกันในทุกวัน 

ขอบคุณลูกศิษย์โค้ช กัลยาณมิตรชาวโค้ชหลายๆ คนที่เดินบนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ICF กันอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่เห็น ได้ร่วมเฉลิมฉลอง ก็สร้างแรงบันดาลใจให้ครูโค้ชคนหนึ่งเดินทางต่อไปด้วยเช่นกัน

ขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจทำตามเสียงเรียกภายใน ทบทวนตนเอง และก้าวเดินบนเส้นทางต่อไป

.

หลายคน กำลังต่ออายุปลายปีนี้ หลายคน กำลังจะต่ออายุปีหน้า และหลายคน กำลังทำ ACC, PCC เป็นกำลังใจให้ทุกคนค้นพบ ได้รับ เรียนรู้จากชีวิต และได้ทั้ง ICF Credentials

.

==============

อ้อม จารุสมบัติ

27.7.2021 

#ICF #CouragetoCoach #FacilitativeCoach

แชร์หน้านี้