Team Coaching

Teamwork: การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ

การสร้างทีมงานในการทำงานที่มีคุณภาพ
============
13 กรกฏาคม 2564: 10.00-11.00
รู้สึกขอบคุณ สพฐ. ที่ให้มีส่วนร่วม
การพัฒนาศึกษานิเทศก์ ประจำปี 2564
Educational Supervisor Webinar
.
สนใจฟังนาทีที่ 1.50.00
– Self-Leadership กับการสร้างทีมงาน
– การทำงานเป็นทีม
– คุณลักษณะและทักษะในการทำงานเป็นทีม
– ระบบในการทำงานของทีมงาน
– การพัฒนาทีมงานให้เกิดความยั่งยืน
.
.
.

อ่านเพิ่มเติม

การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching)
ลักษณะทั่วไปของการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม ขอบเขตงาน ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะ บทบาท . ขอบเขตงาน ในการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม มีขอบเขตงาน กว้างขึ้น ลึกขึ้น และหลากหลาย เวลาออกแบบ ให้ครอบคลุมภาพรวม วางแผนกิจกรรมย่อย ตกลงป...
ความสุขในที่ทำงาน เริ่มต้นอย่างไรดี?
เมื่อวานนี้ วันที่ 9 ม.ค. 2563 ไปรับฟังลูกค้ารายหนึ่งซึ่งต้องการคุยเรื่องการโค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง สัมผัสได้ถึงความต้องการสร้างความสุขในที่ทำงาน ความรัก ความสัมพันธ์ และการพูดคุยในองค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการทำงาน เป้าหมายในเชิงธ...
Selling with Love
เราแต่ละคนขายอยู่ตลอดเวลา... ในครอบครัว ในกลุ่มเพื่อน คนที่เพิ่งจบ ขายทักษะให้เกิดการจ้างงาน คนทำงานในองค์กรขายองค์ความรู้ ทักษะของตนเอง ขายความคิด โครงการใหม่ๆ วิธีการแก้ปัญหาใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ เพื่อให้คนอื่นเห็นด้วย ตกลง และนำมาซึ่ง...