Advanced Coaching Skills

การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching)

ลักษณะทั่วไปของการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม

 1. ขอบเขตงาน
 2. ความแตกต่างหลากหลาย
 3. ทักษะ
 4. บทบาท

.

ขอบเขตงาน
ในการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม มีขอบเขตงาน กว้างขึ้น ลึกขึ้น และหลากหลาย
เวลาออกแบบ ให้ครอบคลุมภาพรวม วางแผนกิจกรรมย่อย
ตกลงประเด็นหรือหัวเรื่อง ตกลงวิธีการทำงานร่วมกัน
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
ตัวชี้วัดการประเมินผลสำเร็จ
และเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

.

ความแตกต่างหลากหลาย
ในการโค้ชกลุ่มการโค้ชทีม มีหลากประเด็น หลายความคิด มุมมอง เลนส์ สไตล์ ใช้เครื่องมือมากขึ้น

สิ่งสำคัญ คือโค้ชควรรู้สึกสบายใจ มั่นใจกับการทำงานในกลุ่ม
ซึ่งอาจมีทั้ง agenda ขององค์กร ของทีม และของสมาชิกแต่ละคน
การสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย ถือเป็นเรื่องสำคัญ
การสร้างความไว้วางใจ เป็นเรื่องสำคัญมาก

.

ทักษะ 
ใช้ ICF core competencies ทั้ง 11 ข้อ และเพิ่มเติมทักษะในเรื่อง

 • Action Learning
 • Adult Education & Experiential Learning
 • Transformation Learning
 • Coaching Circle
 • Group Process
 • Group Facilitation Skills

การสื่อสารคือพื้นฐานสำคัญที่สุดของการสนทนา ทั้งการฟัง การถามคำถาม และการสื่อสารอย่างตรงประเด็น
การใช้ภาษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและกลุ่ม การใช้คำถามที่จะนำพากลุ่มไปข้างหน้า และการฟังในหลายระดับ ทั้งสิ่งที่พูดและไม่ได้พูด
การเชื้อเชิญให้สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนเกิดการตระหนักรู้ และลงมือทำ

.

บทบาทของโค้ช
สามารถเผชิญความแตกต่างหลากหลาย ของสมาชิกกลุ่ม มีทักษะที่มากขึ้น ชำนาญในเครื่องมือที่หลากหลายขึ้น

คุณสมบัติของโค้ช ที่สำคัญ..

 • เชื่อมั่นในกระบวนการโค้ช
 • เชื่อมั่นในกระบวนการกลุ่ม
 • เชื่อมั่นในตัวโค้ชชีแต่ละคนที่เป็นสมาชิกกลุ่มว่าจะนำความแตกต่างหลากหลายมาสนทนาจนเกิดเป็นปัญญาร่วม ความเป็นผู้นำร่วม
 • เชื่อมั่นในตัวเอง ทักษะการสื่อสารด้วยหัวใจเพื่อใช้ในบทบาทที่สำคัญต่างๆ

บทบาทของโค้ช
โฟกัสกระบวนการมากขึ้น สามารถแยกตัวเองออกมา ให้พื้นที่สมาชิกกลุ่มร่วมกันทำงาน และ หลอมรวมตัวเองเข้ากับกลุ่ม
เมื่อถึงเวลาใช้คำถามใหม่ หรือ เกิดการเรียนรู้บางอย่าง

บางครั้ง โค้ชเป็นผู้นำการเรียนรู้ของกลุ่ม (Leader) นำพาสมาชิกกลุ่มไปตามกระบวนการ มุ่งสู่เป้าหมายที่ตกลงกันไว้

บางครั้งเป็นเพื่อน เป็นสมาชิกร่วมพูดคุยสนทนาในกลุ่ม (Peer)

อ่านเพิ่มเติมในหนังสือ…ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา

————————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#Couragetocoach #Coaching

อ่านเพิ่มเติม

ชีวิตที่‘ใช่’ โค้ชอ้อม-ทัศนีย์
เมื่อเป็นโค้ชแล้วก็ต้องเต็มที่กับงานที่ทำ และนี่คือเรื่องราวของเธอ . “หน้าที่ของเราคือ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนมาหาคำตอบด้วยตัวเอง สิ่งที่เราพยายามทำคือ สอนให้คนที่มาเรียนโค้ช โค้ชเป็น และเติบโตด้วยตัวเอง พร้อมๆกับการโค้ช” โค้ชอ้อม-ทัศน...
Team Coaching & Conflict Facilitation in Corporate
Challenge: โจทย์จากองค์กรครั้งนี้ ผู้บริหารบอกมาว่ามีบางสิ่งซ่อนอยู่ใต้พรม มีบางอย่างเกิดขึ้นในใจคน อยากรู้ว่า…มันคือเรื่องอะไรกันแน่? นอกจากนี้ องค์กรต้องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนที่เป็น key person เปิดใจ หันหน้ามาคุยกัน บอกเล่าสิ่งที่ติ...
Life Mastery บันทึกวันแรกและครั้งแรก
บันทึกวันแรกและครั้งแรก ที่พูดถึง "Life Mastery" เพราะชีวิตออกแบบได้