Facilitation

Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

9.9 เริ่มต้น 9
ทุ่มสรรพกำลัง…
ทำงานโครงการยาวๆ
👉เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching
สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แบบ Coaching และ Facilitation
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชวนคนคิด พูดคุย สนทนาแบบงานได้ผล ทีมเข้มแข็ง คนเป็นสุข
👉เพราะเชื่อว่า C-F-R คือ ฐานราก
#Conversation ที่ดีมีพื้นฐานจากสุนทรียสนทนา สร้างพื้นที่ปลอดภัย รับฟังด้วยใจ ทวน สะท้อน รับรู้ความรู้สึก
เข้าอกเข้าใจ ได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา
#Feedback ให้ของขวัญทั้งด้านดี รักษา เพิ่ม และด้านที่เสริม ปรับ ลด พัฒนา
#Recognition เคารพในมุมมอง ยอมรับในความต่าง ชื่นชม ยกย่อง ให้คุณ
👉เพราะเชื่อในงาน OD พอๆ กับเชื่อว่าเราออกแบบชีวิตได้
สร้างสมดุลระหว่าง competency based กับ self-mastery ให้คนรับผิดชอบชีวิต ตั้งเป้าหมายของตน ออกแบบ เรียนรู้ พัฒนา เชื่อมโยงเป้าหมาย พรสวรรค์ จุดแข็ง ความถนัด ความชอบกับเส้นทางอาชีพของตนในองค์กร
👉เพราะเชื่อในว่าความรัก ความสัมพันธ์ และการพูดคุยในองค์กร สร้างได้!
เมื่อผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู
เมื่อพี่ดูแลน้อง
เมื่อทุกคนดูแลตัวเอง
เกื้อหนุน Core Value
ก่อเกิด วัฒนธรรมองค์กร
ทำงานในฝัน … เหมือนออกบ้านไปเล่นทุกวัน
ใช้ทุกอย่างที่มีในตน
ร่วมกับทุกคนที่เชื่อ ชอบ ใช้ชีวิตในสิ่งที่สอน
ขอบคุณกัลยาณมิตร ทีมโค้ชทุกชีวิต
ที่ตอบรับ สนับสนุน ร่วมงานกัน
9.9.2020
———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลง
บนวิถีสู่ความสุขและสำเร็จแบบ HRBP โค้ชเพื่อบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วย HR ให้พาองค์กรก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะดูแลใส่ใจเรื่องคน เราเป็นเพื่อนชวนคิดชวนคุย ให้ HR ค้นหาคำตอบของการเดินทาง สร้าง roadmap ที่ชัดเจนด้ว...
แต่งงานด้วยความรัก ครองคู่ด้วยความเข้าใจ เริ่มต้นตรงไหน? เริ่มยังงัย?
เมื่อเรารักใครซักคนมากพอ เราตัดสินใจ แน่วแน่ ขอครองคู่กับคนนี้ เรากำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง อีกบทหนึ่งของชีวิต… กำลังเริ่มต้น   แต่ละคน ต่างก็มีประสบการณ์กับคำว่า “ครอบครัว” ของตัวเอง เพราะเราเติบโตมาจากครอบครัวหน่วย...
Leader ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู
ผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู...   (1) เข้าไปทำงานในองค์กรหลัง COVID ได้รับโจทย์สำคัญมาหลายเรื่อง ....   อยากให้คนรับผิดชอบตัวเอง อยากให้คนอยู่กับความไม่รู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างวางใจ อยากสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับค...