01 Facilitative Coaching02 Team Leader04 Facilitation

Facilitative Coaching กับงานพัฒนาองค์กร

9.9 เริ่มต้น 9
ทุ่มสรรพกำลัง…
ทำงานโครงการยาวๆ
.
👉เพราะเชื่อใน Facilitative Coaching
สร้างภาวะผู้นำที่มีองค์ความรู้ ทักษะ Soft skills แบบ Coaching และ Facilitation
นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ชวนคนคิด พูดคุย สนทนาแบบงานได้ผล ทีมเข้มแข็ง คนเป็นสุข
.
👉เพราะเชื่อว่า C-F-R คือ ฐานราก
Conversation ที่ดีมีพื้นฐานจากสุนทรียสนทนา สร้างพื้นที่ปลอดภัย รับฟังด้วยใจ ทวน สะท้อน รับรู้ความรู้สึก
เข้าอกเข้าใจ ได้ยินสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมา
Feedback ให้ของขวัญทั้งด้านดี รักษา เพิ่ม และด้านที่เสริม ปรับ ลด พัฒนา
Recognition เคารพในมุมมอง ยอมรับในความต่าง ชื่นชม ยกย่อง ให้คุณ
.
👉เพราะเชื่อในงาน OD พอๆ กับเชื่อว่าเราออกแบบชีวิตได้
สร้างสมดุลระหว่าง competency based กับ self-mastery
ให้คนรับผิดชอบชีวิต ตั้งเป้าหมายของตน ออกแบบ เรียนรู้ พัฒนา
เชื่อมโยงเป้าหมาย พรสวรรค์ จุดแข็ง ความถนัด ความชอบกับเส้นทางอาชีพของตนในองค์กร
.
👉เพราะเชื่อในว่าความรัก ความสัมพันธ์ และการพูดคุยในองค์กร สร้างได้!
เมื่อผู้นำ ทำให้เห็น เป็นให้ดู
เมื่อพี่ดูแลน้อง
เมื่อทุกคนดูแลตัวเอง
เกื้อหนุน Core Value
ก่อเกิด วัฒนธรรมองค์กร
.
ทำงานในฝัน … เหมือนออกบ้านไปเล่นทุกวัน
ใช้ทุกอย่างที่มีในตน
ร่วมกับทุกคนที่เชื่อ ชอบ ใช้ชีวิตในสิ่งที่สอน
ขอบคุณกัลยาณมิตร ทีมโค้ชทุกชีวิต
ที่ตอบรับ สนับสนุน ร่วมงานกัน
.
9.9.2020
———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

Life Coaching: ตามหาความสุข ตอน 1
(1) เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล็ก...เป็นสุขทุกวัน เรา "สุข" ง่ายมาก ตา ยาย แม่ พูดด้วย ก็ยิ้ม กินอิ่ม นอนหลับ คนกอด คุยกัน ก็สุขแล้ว เล่นกับมือ เท้าของตัวเอง ก็สุขแล้ว หิว ก็ร้อง เจ็บ ก็ร้อง แม่ปลอบ เราก็หยุดร้อง เด็กน้อยที่ใสๆ เรียนรู้โ...
The Butterfly Model by Courage to Coach
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โค้ชอ้อมได้พบว่า Coaching และ Facilitation มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง สนับสนุน เสริมกันและกันดั่งปีก 2 ปีกของผีเสื้อ
Leading Self to Success & Fulfilment
หลายปีมาแล้วที่ Courage to Coach พัฒนาหลักสูตรในสไตล์ของตัวเอง ในวันนี้ Leading Self to Success & Fulfilment เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ภูมิใจนำเสนอหลังจากนำไปจัดกระบวนการเรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนได้ผลเป็นที่ตอบรับและประจักษ์ในผลลัพธ์ที่น่าพึ...