Facilitation

Facilitation from Your Heart: มุมมองต่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร

Facilitation from Your Heart

เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม รุ่น 9

เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร

 

💎 เริ่มต้นจากการมองชีวิตในแบบ Coach และ Fa มองชีวิตว่า.. มีโลกภายนอกและโลกภายใน

โลกภายนอก คือ ผลลัพธ์ในชีวิต พฤติกรรม การกระทำ คำพูด

โลกภายใน คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเรา

เช่น ความรู้สึก ความเชื่อ ความต้องการ ความกลัว คุณค่า และคุณสมบัติที่ดี

เพราะ….โลกภายนอก เป็นกระจกสะท้อนถึงโลกภายใน

 

ดังนั้น Facilitator ก่อนที่เราจะไป Fa ชีวิต หรือ กลุ่มใดๆ

เริ่มต้นจากการทำงานกับตัวเองก่อน

กลับมาดูแล ฝึกฝน เรื่องโลกภายนอก และโลกภายในกับตนเอง

เพราะเราทำงาน ตามโลกภายใน

เราถ่ายทอดในสิ่งที่เราเป็น

 

ฝึกตน จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Mindset

หลักความเชื่อ Principle ต่างๆ
ดำรงตนบนวิถีฟา ทำให้เห็น เป็นให้ดู คือฝึกฝนในชีวิต

จากเรื่องพัฒนาตนเองบนวิถีฟา

เราจะใช้สิ่งที่เราเชื่อ ชอบ ใช้ในชีวิต เป็นเครื่องมือในการทำงานของเรา
การฟา การเป็นผู้นำแบบฟาอย่างไร
เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่
การพัฒนาคน …มองอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง
การพัฒนาทีม … มองจุดสำคัญตรงไหน ทำอะไรได้บ้าง
การพัฒนาองค์กร …. มองขอบเขตที่กว้างขึ้น ทำอะไรได้บ้าง
สิ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนตนเองบนวิถีฟา ผ่านการ…
✅ เรียนรู้สิ่งใหม่ ศัพท์แสง คำพูด เรื่องราวใหม่ๆ
✅ ต่อยอดจากการเรียนรู้ Coaching mindset & skills ที่ผ่านมา
✅ เข้าใจเรื่องคน ทีม และองค์กรมากขึ้น
✅ มองภาพพัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาองค์กร อย่างเชื่อมโยงมากขึ้น
✅ รู้ว่าเรารู้อะไร
✅ รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไร

#CouragetoCoach

22 กันยายน 2563
——————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

อ่านเพิ่มเติม

วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...
#ทำในสิ่งที่รัก คนต้องการ และมีรายได้
หลายเดือนที่ผ่านมา เรื่องที่ mentor เป็นเรื่องสำคัญของหลายคน การสร้างตัวตนและธุรกิจของตัวเอง hot . hit จนนับจำนวนชั่วโมงไม่ถ้วนทีเดียว   โค้ช เทรนเนอร์ ส่วนใหญ่เลือกทำในสิ่งที่รัก คำถามคือ อะไรที่มีประโยชน์ มีคนต้องกา...
Creativity โค้ชกับการเป็นนักสร้างสรรค์
Creativity เป็นคุณสมบัติสำคัญอีกตัวหนึ่ง โค้ชที่เป็นนักสร้างสรรค์สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีการแต่งกาย พฤติกรรม วิธีการทำงาน การตกแต่งบ้าน ที่ทำงาน . . การที่โค้ชได้แสดงความเป็นตัวของตั...