Facilitation

Facilitation from Your Heart: มุมมองต่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร

Facilitation from Your Heart

เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม รุ่น 9

เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร

 

💎 เริ่มต้นจากการมองชีวิตในแบบ Coach และ Fa มองชีวิตว่า.. มีโลกภายนอกและโลกภายใน

โลกภายนอก คือ ผลลัพธ์ในชีวิต พฤติกรรม การกระทำ คำพูด

โลกภายใน คือ ปัจจัยสำคัญที่เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเรา

เช่น ความรู้สึก ความเชื่อ ความต้องการ ความกลัว คุณค่า และคุณสมบัติที่ดี

เพราะ….โลกภายนอก เป็นกระจกสะท้อนถึงโลกภายใน

 

ดังนั้น Facilitator ก่อนที่เราจะไป Fa ชีวิต หรือ กลุ่มใดๆ

เริ่มต้นจากการทำงานกับตัวเองก่อน

กลับมาดูแล ฝึกฝน เรื่องโลกภายนอก และโลกภายในกับตนเอง

เพราะเราทำงาน ตามโลกภายใน

เราถ่ายทอดในสิ่งที่เราเป็น

 

ฝึกตน จึงเป็นเรื่องสำคัญ

Mindset

หลักความเชื่อ Principle ต่างๆ
ดำรงตนบนวิถีฟา ทำให้เห็น เป็นให้ดู คือฝึกฝนในชีวิต

จากเรื่องพัฒนาตนเองบนวิถีฟา

เราจะใช้สิ่งที่เราเชื่อ ชอบ ใช้ในชีวิต เป็นเครื่องมือในการทำงานของเรา
การฟา การเป็นผู้นำแบบฟาอย่างไร
เริ่มต้นด้วยความเข้าใจว่าชีวิตคนเราต้องการอะไรกันแน่
การพัฒนาคน …มองอย่างไร ทำอะไรได้บ้าง
การพัฒนาทีม … มองจุดสำคัญตรงไหน ทำอะไรได้บ้าง
การพัฒนาองค์กร …. มองขอบเขตที่กว้างขึ้น ทำอะไรได้บ้าง
สิ่งเชื่อมโยงการเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อฝึกฝนตนเองบนวิถีฟา ผ่านการ…
✅ เรียนรู้สิ่งใหม่ ศัพท์แสง คำพูด เรื่องราวใหม่ๆ
✅ ต่อยอดจากการเรียนรู้ Coaching mindset & skills ที่ผ่านมา
✅ เข้าใจเรื่องคน ทีม และองค์กรมากขึ้น
✅ มองภาพพัฒนาคน พัฒนาทีม พัฒนาองค์กร อย่างเชื่อมโยงมากขึ้น
✅ รู้ว่าเรารู้อะไร
✅ รู้ว่าเรายังไม่รู้อะไร

#CouragetoCoach

22 กันยายน 2563
——————————

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

อ่านเพิ่มเติม

The Butterfly Model by Courage to Coach
ตลอด 10 ปีที่ผ่านมา โค้ชอ้อมได้พบว่า Coaching และ Facilitation มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยง สนับสนุน เสริมกันและกันดั่งปีก 2 ปีกของผีเสื้อ
กว่าจะ.. กล้าโค้ช!
โค้ชใหม่ นักเรียนโค้ชหลายคนมาถามว่า เดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร? ย้อนกลับไปสมัยเรียนโค้ช ปี 2009 ปีนั้น บ้านเรายังไม่ค่อยรู้จักโค้ช และมีคนในวงการโค้ชมืออาชีพไม่มากนัก ตอนนั้นก็กลัว กังวล ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนดี เหมือนคนที่มาถามนี่แหล่...
คุณใช้ชีวิตในแบบที่พอใจ สุข สำเร็จในแบบของตัวเองแล้ว ใช่หรือไม่?
❓เคยมั้ย? อ่านหนังสือเกี่ยวกับ Self-help, Self-development มากมาย เข้าอบรม สัมมนามามากมาย เรียนเยอะ ปรึกษาคนอื่น จ้างโค้ช แต่ชีวิตเหมือนเดิม ❓เคยมั้ย? ตั้งเป้าลดน้ำหนัก ดูแลสุขภาพ กินอาหารครบ 5 หมู่ แล้วก็ทำไม่สำเร็จ ขาดพลัง กำลังใจ ขาดว...