Life Mastery

Life Mastery: งเป้าหมายให้มีพลัง ทั้งสำเร็จและเป็นสุข

เป้าหมายที่มีพลัง คือ เป้าหมายที่เชื่อมโยงกับชีวิตทั้งภายนอก เช่น ร่างกาย งาน เงิน และเชื่อมโยงกับชีวิตภายใน เช่น ความรัก ความสุข อิสระ สงบ มั่นคง
.
☹️หลายคน…ตั้งเป้าหมายภายนอก ขาดสมดุล สุดท้ายได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งไว้ แต่ชีวิตภายใน กลับรู้สึกว่างเปล่า หรือสำเร็จ ฟินน์ ชั่วครู่
แล้วก็ถามตัวเองว่า “แล้วไงต่อ ….”
.
สำเร็จแต่ไม่มีความสุข …
“รอด” “เก่ง” แต่ข้างในรู้สึกโหวง ว่าง ….
.
🙁บางคน… การงานรุ่งโรจน์ มีเงิน แต่สุขภาพแย่
ทำงานหนัก แต่โดดเดี่ยว ไม่มีเวลาให้คนรัก
ทำงานไปวันๆ แต่ไม่กระตือรือร้น มีเงิน แต่ไม่พอใช้
.
🙁สุดท้าย… ขาดความรักตัวเอง ขาดความภูมิใจในตนเอง แยกตัว ไม่ชอบยุ่งกับใคร …
.
🎯ชีวิตคนเรา มี 4 ด้าน ที่สำคัญ
หากเรามองทั้ง 4 ด้านครบ เราจะเหมือนมองชีวิตจากมุมสูง เห็นชีวิตหลากหลายมิติ ดูแลทุกด้านที่สำคัญของชีวิต
.
ด้วยความเชื่อว่า ”เราออกแบบชีวิตเองได้”
ใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการ สำเร็จภายนอก และเป็นสุข อิ่มเอมจากภายใน
.
มาเป็นผู้เลือก .. ออกแบบชีวิตของเราเองกันค่ะ
.
.
การออกแบบชีวิต เริ่มต้นจากการประเมิน 4 มิติ ที่สำคัญ
.
1. Personal Life
ชีวิตส่วนตัว สุขภาพกาย สุขภาพใจ สภาวะอารมณ์ ภาพลักษณ์
.
2. Love & Relationship ความรัก ความสัมพันธ์
ครอบครัว คนรัก เพื่อนฝูง การแบ่งปัน การให้
.
3. Career & Finance การงานและการเงิน พัฒนาตนเอง
.
4. Quality of Life คุณภาพชีวิตที่ดี งานอดิเรก ท่องเที่ยว บันเทิง
.
📣หยิบกระดาษมาแบ่ง 4 ด้าน ใช้เวลากับตัวเอง ให้คะแนนความพังพอใจในแต่ละด้าน
.
👉ตั้งเป้าหมายทีละด้าน ถามตัวเองว่า…
ปี 2021 ถ้าชีวิตเราจะมีความสมดุลมากขึ้น อยากเห็นแต่ละด้านของเราเป็นยังไง ?
เราต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เราได้ในสิ่งที่เราต้องการ?
.
👉แล้วเลือกเป้าหมายสำคัญที่สุด 3 อันดับ
ที่จะทำให้เรา… เติบโต เรียนรู้ ได้ใช้ศักยภาพของตัวเอง ได้มิตรภาพ มีกัลยาณมิตร
ภูมิใจในตัวเอง สำเร็จ และเป็นสุข เป็นคนที่เราเกิดมาเป็น
.
👉ทำแผนย่อย ทำอะไร เมื่อไหร่ กับใคร
มี Action Plan ลงมือทำอย่างมีความสุขทุกวัน
.
🌹มาสร้างสรรค์ชีวิตที่มีความหมาย ออกแบบชีวิตที่มีคุณค่าให้ตัวเองกันค่ะ
.
19.1.21
อ้อม จารุสมบัติ
Leading Self & Soul by Life Mastery Academy
คนเรามีชีวิตที่ใช่! ในแบบของตัวเองได้
ติดต่อ:
Tel 0861656993
Facebook Page: Courage to Coach
.

อ่านเพิ่มเติม

บริหารการเปลี่ยนแปลง…เครื่องมือชิ้นสำคัญในการบริหารโครงการ
เครื่องมือหรือกิจกรรมทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงจะช่วยในการบริหารโครงการแต่ละขั้นตอนให้ราบรื่นและเตรียมความพร้อมของผู้เกี่ยวข้องให้ยอมรับระบบงานใหม่หรือเทคโนโลยีใหม่อย่างเต็มใจได้อย่างไร
Life Coach Series: มีชีวิตที่ดีกันเถอะ!
เกิดมาครั้งหนึ่ง... ได้เข้าใจตัวเอง ได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเอง . . เพียง กล้า... ตั้งเป้าหมาย ออกแบบ ลงมือทำ รับผิดชอบผลลัพธ์ ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา ใช้เวลา และพลังชีวิตในสิ่งสำคัญ ก้าวไปด้วยใจเป็นสุขในทุกวัน . . ...
การโค้ชกลุ่ม (Group Coaching) และ การโค้ชทีม (Team Coaching)
ลักษณะทั่วไปของการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม ขอบเขตงาน ความแตกต่างหลากหลาย ทักษะ บทบาท . ขอบเขตงาน ในการโค้ชกลุ่มและการโค้ชทีม มีขอบเขตงาน กว้างขึ้น ลึกขึ้น และหลากหลาย เวลาออกแบบ ให้ครอบคลุมภาพรวม วางแผนกิจกรรมย่อย ตกลงป...