Advanced Coaching Skills

เมื่อโค้ช ก็ต้องการรับการโค้ช

วันนี้มีโอกาสที่ดีมาก ได้รับโอกาสคุยกับโค้ช เราชวนคิดชวนคุยในเรื่องที่กำลังตัดสินใจพาชีวิตก้าวไปข้างหน้า ขอบคุณและรู้สึกดีใจมาก เพราะเชื่อว่า ถ้าเราเป็นโค้ช เราเชื่อในกระบวนการโค้ชว่าช่วยเราจากจุด A ไปจุด B ได้ เรากำลังใช้ชีวิตทำในสิ่งที่เชื่อ ใช้ชีวิตของตนเองเรียนรู้จากการโค้ช ก่อนที่จะไปช่วยเหลือคนอื่น
.
ประเด็นการโค้ชวันนี้น่าสนใจมาก เชื่อว่าหลายคนก็มีบางช่วงของชีวิตที่มองไม่เห็นอนาคต ไม่รู้ว่าต้องลงมือทำอะไรบ้าง เปรียบเหมือนเอาตัวลงน้ำ อยากว่ายออกไปอีกฝั่ง แต่เราไปไม่ถึง พอลงน้ำ ว่ายออกไปนิดนึง เราก็หันกลับมา นั่งคิด ลงไปว่ายอีก แล้วถามตัวเองว่า นี่เรากำลังจะว่ายไปไหน ขึ้นฝั่งตรงไหนดี เรากลัวนะ เราจะไปถึงหรือเปล่า เราจะทำได้เหรอ …
.
ค้นหาตัวตน
เราพากันสำรวจสไตล์การใช้ชีวิต มองหา patterns ที่ทำซ้ำๆ วิธีคิด มุมมองในการมองโลก เชื่อมโยง connect the dot เข้าใจ ยอมรับ ตระหนักในวิธีคิด การลงมือทำ ประสบการณ์ตรงที่เป็นต้นทุนชีวิต ความเชื่อที่สนับสนุน และความเชื่อที่จำกัด
.
.
มองอนาคต
เรามองอนาคต Life visioning ในด้านต่างๆ เรามอง Role Model ที่ใช้ชีวิต ทำให้เห็น เป็นให้ดู เราทำ Vision ให้ Real รู้สึกสัมผัสได้ จับต้องได้
.
คืนความเป็นตัวเอง
เรามองหา resources ภายใน ศักยภาพที่มีมากมาย ต้นทุนจากการใช้ชีวิต ต้นทุนจากการทำงาน ต้นทุนจากความสำเร็จ และต้นทุนจากบทเรียนความท้าทายที่ผู้คนและชีวิตสอนเรา
เราปรับเปลี่ยนความเชื่อ เราคุยกันถึงเงื่อนไข หรือกฏกติกาของความรัก ความสัมพันธ์ ความสุข ความสำเร็จ ชีวิตที่มีคุณค่า ชีวิตที่สร้างชีวิตใหม่ และอีกหลายเรื่อง
.
ออกแบบชีวิตในแบบของตนเองและลงมือทำ
เรารักชีวิตมากขึ้น รู้ว่ากำลังจะไปไหน ชัดเจนกับ North Star ของเรา และตระหนักว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหน ห่างไกลจากดวงดาวที่เราอยากเดินไปเท่าไหร่ ตอนนี้เส้นทางของเราชัดเจน
เมื่อเราอยู่ใน Beautiful State สภาวะอารมณ์ภายในที่โล่ง โปร่ง เบา สบาย มีพลัง รักตนเอง ความแข็งแกร่ง รับผิดขอบชีวิตก็มาช่วยค้นหาวิธีการ แนวทาง ที่เราจะลงมือทำ
.
ขอบคุณที่ลงมือทำทันที
30 พ.ค. 2563

—————————-

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

#CouragetoCoach #Coaching #Facilitation

อ่านเพิ่มเติม

Group Coaching: Case Study
Case: องค์กรต้องการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 9 คน ให้เป็นผู้นำตามค่านิยมหลักขององค์กร
เบื้องหลังการเขียนหนังสือ#2
==== นั่งลงอ่านหนังสือซ้ำ จำรอบไม่ได้แล้ว ระลึกถึงความหลัง แบ่งปัน กับกลุ่มนักเรียนโค้ช ว่าด้วยเรื่อง #Business Development for Coach ตกผลึกการเรียนรู้ที่สำคัญได้ 3 สิ่ง   (1) Mastery of what we do การ "เป็...
วิถีชีวิตของโค้ชและฟา วิถีแห่งการฝึกตน
กว่า 10 ปี ที่อยู่ในวงการโค้ช โชคดีที่มีโอกาสขัดเกลาใจตน ผ่านงานจิตอาสา แบ่งปันทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้และทักษะการโค้ชให้กลุ่มคนหลากหลายทั้ง NGO ทหาร ครู อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษานิเทศก์ ผู้คุมประพฤติ คนในเรือนจำ รวมถึงถวายความรู้พระสงฆ์...