Advanced Coaching SkillsCoaching in Corporate

Leader as Facilitative Coaching Model

โค้ชอ้อมเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ฝึกฝนตนเองจนตกผลึก เชื่อมโยง ถอดบทเรียน และบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เป็น เครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู้นำ และสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในองค์กรมากมาย

Leader as Facilitative Coaching Model เป็นโมเดลที่ใช้ในการพัฒนาคนได้หลากหลายรูปแบบทั้งการโค้ชรายบุคคล (One-on-One Coaching) การโค้ชแบบกลุ่ม (Group Coaching) การโค้ชทีม (Team Coaching) การจัดกระบวนการเรียนรู้ (Group Facilitation) และการสร้าง Leader as Facilitative Coach

อ่านเพิ่มเติม

Life Visioning ออกแบบชีวิตชัด ออกเดินตรงทาง
คุณเชื่อมั้ยว่า ชีวิตออกแบบได้? หลายคนเดินทางสู่ความสำเร็จอย่างมีความสุขทุกวัน เพราะมีแผนที่เดินทาง และ Life Visioning คือ แผนที่สำหรับการเดินทางของชีวิต
เคล็ดลับในการออกแบบชีวิตที่ใช่
ในฐานะโค้ชคนหนึ่ง ได้เห็นว่าเวลาโค้ชคนอื่น มักให้เวลาพาคนลงลึก รอบด้าน ทว่าเวลาทำงานกับตัวเอง ไม่ได้พาลงไปเช่นนั้น แรกๆ ก็ไม่ได้คิดอะไร พอ COVID-19 มา ก็มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ถึงกับใช้เวลาเรียนรู้ นั่งทำงานลงลึก ย้อนกลับไปดูชีวิตของตัวเอง ...
พัฒนาองค์กร: ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมองค์กร คน และกระบวนการทำงานในองค์กร