Life Mastery

LivingWise เพราะว่า… ชีวิตเป็นของเรา

ไม่ว่าคุณกำลังเดินทางในช่วงวัยไหนของชีวิต

เป็นลูก เป็นวัยรุ่นในโรงเรียน เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

เป็นคนทำงาน เป็นคนรัก เป็นพ่อ แม่

ตอนนี้อายุ 20, 30, 40, 50 หรือ 60

คุณมีแค่ชีวิตเดียว

 

ถ้าอยากรู้ว่าเราใช้ชีวิตแบบรู้เนื้อรู้ตัว

เป็นเจ้าของ รับผิดชอบชีวิตตัวเอง

 

ลองถามตัวเองว่า

นี่เรากำลังจะพาชีวิตไปที่ไหน? ไปหาอะไร?

เรานึกภาพแห่งความสำเร็จในวันที่เราได้มี ได้เป็น ได้รับสิ่งนั้นในชีวิตออกหรือไม่?

เราตอบได้มั้ยว่าถ้าได้มีชีวิตแบบนั้นแล้ว มันดีต่อตัวเรายังงัย? มันให้อะไรเราบ้าง?

 

ถ้าตอบได้ทั้งหมดนี้..

เราเป็นคนที่มี Life Vision ที่เป็นดวงดาว เป็น North Star เป็นเป้าที่เรากำลังใช้เวลาและพลังงานในชีวิตเพื่อจุดนั้น

 

ชีวิตที่รู้ Why รู้เป้าประสงค์ เป็นชีวิตที่มีพลังจากภายใน ดึงเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้า.. .. เรารู้สึกตื่น ลุกโพลง ตื่นมาใช้ชีวิตในทุกวัน

ทว่า ชีวิตไม่ได้ต้องการเฉพาะ Life Visioning เรายังต้องการวิถี หนทาง หรือ การลงมือทำ ให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นจริง

 

ใช้ชีวิตที่ดีงาม ต้องการ…

Life Vision

Life Blueprint

Mindset

Massive Action

Habits

 

มีให้ครบ ลงมือทำ

มีความสุขทุกก้าวย่างสู่ความสำเร็จ

มาใช้ชีวิตให้เต็มศักยภาพกันเถิด

เพราะ #ชีวิตออกแบบได้

 

23 May 2020

——————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 

#CoachAom #CouragetoCoach

#LifeMastery #LifeVisioning

#LifeCoach #ชีวิตที่ใช่

อ่านเพิ่มเติม

Process, Models & Tools
#ชีวิตที่ใช่ในแบบโค้ชและฟา กลั่นประสบการณ์ตรง บนวิถีโค้ชและฟา ถ่ายทอดเป็นเครื่องมือสร้างความสุขและความสำเร็จในแบบคุณ 1. หนังสือเล่มนี้ เขียนด้วย #Facilitative Coaching Process ร้อยเรียงแต่ละบท แต่ละชิ้นด้วย Process เพราะกระบวนการทำ...
#ทำในสิ่งที่รัก คนต้องการ และมีรายได้
หลายเดือนที่ผ่านมา เรื่องที่ mentor เป็นเรื่องสำคัญของหลายคน การสร้างตัวตนและธุรกิจของตัวเอง hot . hit จนนับจำนวนชั่วโมงไม่ถ้วนทีเดียว   โค้ช เทรนเนอร์ ส่วนใหญ่เลือกทำในสิ่งที่รัก คำถามคือ อะไรที่มีประโยชน์ มีคนต้องกา...
3 คำ สำหรับ coachee/learner
3 คำ ที่โค้ชตั้งจิตไว้ให้มั่น ในขณะที่ serve coachee/learner   1)#Respect เคารพมุมมองต่อโลก ต่อสถานการณ์ ต่อเรื่องราว ต่อผู้คนของเขา รับฟัง ปราศจากความคิดผิด-ถูก ตัดสิน ฟังแบบเป็นกระจกใสๆ ให้คนตรงหน้าเห็นตัวเอง ...