Home > Blog > 06 Life Mastery Academy | Self-Leadership

4 ด้านสำคัญของชีวิต

โปรแกรม Life Mastery ชีวิตออกแบบได้ พากลุ่มไปสำรวจความคิด มุมมอง ความเชื่อต่อตัวเรา คนอื่นและโลกนี้ด้านต่างๆ เปิดหน้าต่างของชีวิต 4 บาน

 

(1)
Personal Life
ชีวิตด้านนี้เป็นพื้นฐานสำคัญของเราทุกคน ตั้งแต่สุขภาพกาย สุขภาพใจ ความฉลาดทางสติปัญญา ทักษะที่เราสั่งสมมาจากประสบการณ์ตรงตลอดเส้นทชีวิต ความฉลาดในการการบริหารสภาวะอารมณ์ของเรา รวมถึงการทำงานภายในตนเอง เพื่อค้นหาคำตอบสำคํญในชีวิต เช่น เราเกิดมาเพื่ออะไร ฉันคือใคร
คนที่รู้จักตัวเอง มีความแข็งแรงจากภายใน เลือกสร้างนิสัย มีความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง คนอื่น สังคมและโลก เลือกทางเดินของตนเอง และสร้าง Character ในแบบของตนเอง จริงต่อตัวเอง

 

(2)
Love & Relationship
มนุษย์เราเริ่มจากการรัก ยอมรับ เคารพตัวเอง ถ้าความสัมพันธ์กับตัวเองดี ความสัมพันธ์กับพ่อ แม่ พี่น้อง ญาติ คนที่เรารักในครอบครัวก็ดีด้วย ส่งผลต่อการมีชีวิตรักที่ดีกับคู่รัก แฟน สร้างครอบครัวที่อบอุ่น มีชีวิตคู่ สามี-ภรรยา มีความรักที่งดงาม เรายังพูดคุยถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเรียน เพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมงาน รวมถึงลูกค้า
ความรัก ความสัมพันธ์ การสื่อสารในครอบครัว ในที่ทำงาน คือต้นตอของสุข-ทุกข์ในชีวิตประจำวันของเรา

 

(3)
Career – Business Life
ชีวิตเราเรียนมา ก็เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า ส่งต่อสิ่งดีงาม ใช้ทรัพยากรที่มีภายในตนแก้ปัญหาให้ตนเอง คนอื่น และสังคม แล้วเราก็ได้รับสิ่งตอบแทนทั้งความรัก ความภาคภูมิใจ เรียนรู้ เติบเติบ ได้ใช้ศักยภาพของตนเต็มที่ และรายได้ตอบแทนที่ทำให้เราดำรงชีวิต ดูแลสุขภาพ ดูแลคนที่เรารัก ใช้ชีวิตในแบบที่เราเลือก และทำตนให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น
โจทย์ด้านนี้ คือทำอย่างไรเราจึงสามารถดูแลชีวิต คนที่เรารัก ทำงาน มีเงิน ใช้เวลาและพลังงานชีวิต ทำสิ่งต่างๆได้อย่างสร้างสรรค์ พอเพียงกับความต้องการในแบบของตนเอง

 

(4)
Quality of Life
เราพูดคุยถึงวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม การพักผ่อน ทำในสิ่งที่รัก เดินทางท่องเที่ยว เรียนรู้สิ่งใหม่ในโลกกว้าง
หากเราดูแลทุกด้านได้ดี คุณภาพชีวิตของเราย่อมดี
ประเด็นคือ บางทีเราก็ไม่มีเวลาถามตัวเองว่า วันนี้เราอยู่ตรงไหน ชีวิตเป็นอย่างที่เราต้องการมากน้อยเพียงใด บางทีเราก็รู้ว่าเรามีความคิด ความเชื่อบางอย่างที่ขวางกั้นตัวเรา แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังงัยดี เราจึงใช้ชีวิตต่อไปเรื่ยๆ เรียกว่าตกเป็นเหยื่อของความคิด

 

เมื่อ เราคุยกันเรื่องเหล่านี้ เราจะเห็นวิธีคิด มุมมอง การใช้ชีวิตของตัวเอง เราประเมินได้ว่า วันนี้พึงพอใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหน
และนี่คือ บทเริ่มต้น ของ Life Mastery เพราะ #ชีวิตออกแบบได้
Getting to know YOU!
5 มิ.ย. 2563

 

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

 


#CoachAom #CouragetoCoach
#LifeMastery #LifeVisioning
#ชีวิตที่ใช่

แชร์หน้านี้