Home > Blog > 05 Coaching Profession | Coaching Business

บนเส้นทางโค้ชมืออาชีพ ตอน 2 สถาบันฝึกโค้ช International Coach Academy (ICA)

ย้อนกลับไปก้าวแรก ปี 2551

สำหรับฉันที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน และประสบการณ์ในการทำงานมาแล้ว 25 ปี ทางเลือกหนึ่งที่ดี ถ้าจะเดินบนเส้นทางสายใหม่ คือการเข้าอบรมตามหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมการโค้ช แต่ในปีนั้น ประเทศไทยยังไม่มีสถาบันการศึกษา หรือสถาบันฝึกอบรมโค้ช ดังนั้นจึงต้องเลือกสถาบันซึ่งกระจายอยู่ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี สิงคโปร์ เป็นต้น

หลังจากค้นหาข้อมูลพักใหญ่ ฉันตัดสินใจ เข้ารับการอบรมกับสถาบัน International Coach Academy หรือ ICA จำได้ว่าใช้เวลาระหว่าง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2552

 

Certified Professional Coach Program (CPCP)

หลักสูตรนี้ได้รับการรับรองจาก ICF ในประเภท Accredited Coach Training Programs (ACTP) การเรียนการสอนตลอดหลักสูตรใช้ระบบออนไลน์ (Virtual Classes) จำนวนไม่น้อยกว่า 125 ชั่วโมง และต้องใช้เวลาอย่างน้อย 84 ชั่วโมง ในการเป็นผู้รับการโค้ชและฝึกโค้ชคนอื่น ทั้งเพื่อนร่วมเรียนในสถาบัน ICA และบุคคลภายนอก หรือลูกค้า

 

วิธีจัดการเรียนการสอนในปี 2551

ห้องเรียน Online ให้องค์ความรู้ ทักษะการโค้ช เทคนิคการโค้ช กระบวนการ เครื่องมือในการโค้ช (Power Tools) เรียนรู้เรื่องธุรกิจสำหรับโค้ช การวางแผนธุรกิจและการตลาด การวางแผนทางการเงิน การสร้างเว็บไซด์ e-Coaching รวมถึงการกลับมาทำงานกับโลกภายในตนเองค้นหา รู้จัก และพัฒนาตนเอง ที่นี่เรียกครูโค้ชว่า ผู้นำการเรียนรู้ (Learning Leader) ทำหน้าที่สร้างพื้นที่ให้เรียนรู้ร่วมกันแบบผู้ใหญ่ เรียนผ่านประสบการณ์ตรง การเล่าเรื่อง การฝึกปฏิบัติ ผู้เรียนรับผิดชอบอ่านค้นคว้าองค์ความรู้เพิ่มเติมนอกเวลา

 

ชุมชนปฏิบัติ (Community of Practice) เป็นพื้นที่ (1) ฝึกฝนการโค้ชในชุมชนของโค้ชที่เราชอบ เช่น Life Coaching, Business Coaching, Spiritual Coaching, Corporate Coach (2) ฝึกโค้ชจริง โดยรับการโค้ชจากเพื่อน 24 ชั่วโมง และฝึกโค้ชเพื่อนใน ICA และคนนอก ICA ลูกค้าจำนวน 5 คน รวม 60 ชั่วโมง (3) พื้นที่นี้สอนให้เราทบทวนตนเอง ใคร่ครวญ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ และเขียนบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้บนเส้นทางการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

 

งานส่งเพื่อจบ คือ การสร้าง Coaching Model & Process ตามสไตล์ของตนเอง ทำงานวิจัย 1 ชิ้น ต้องผ่านการประเมินการเรียนรู้โดย Supervised Coach สอบประเมินผล และสอบการโค้ชในสถานการณ์จริง 6 ครั้ง

 

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนที่ ICA สำหรับฉันแล้ว มากกว่าองค์ความรู้ ทักษะ เครื่องมือ กระบวนการ ก็คือ ความมั่นใจภายในตน เหมือนได้ชีวิตใหม่ ตั้งหลักกับการโค้ชตนเองก่อน มีครูโค้ เพื่อนโค้ชที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างเครือข่ายเพื่อนร่วมวงการทั่วโลก

 

ขอบคุณตนเองที่เลือกก้าวเดินบนเส้นทางสายโค้ช พบเจอกับครูชีวิตหลายคน และดำรงตนบนวิถีโค้ชนับแต่นั้น

 

แล้วคุณหล่ะคะ เมื่อนึกถึงสถาบันโค้ชที่ร่ำเรียนมา คุณนึกขอบคุณใคร และอะไรบ้าง?

———————————–

14 พฤศจิกายน 2563

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

#CouragetoCoach #Coaching #Facilitation #life coaching

แชร์หน้านี้