Facilitation

การฟาด้วยหัวใจในแบบของตนเอง

การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Facilitate Learning) เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ สร้างเสริมสมรรถนะของกลุ่มหรือทีมงาน เพื่อสร้างพื้นที่พูดคุยอย่างมีส่วนร่วม คนที่ทำงานออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน อาจเรียกว่า ผู้นำการเรียนรู้ (Learning Leader) หรือ อาจเรียกว่า วิทยากรกระบวนการ หรือ ฟา (Facilitator หรือ Fa)

 

ฟา เข้าใจชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทำหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้ เลือกเทคนิค วิธีการรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ โดยเลือกสรรให้สอดคล้อง ตอบโจทย์ของกลุ่ม ทีม และองค์กร นำกระบวนการ คอยตรวจสอบสนามพลัง สร้างบรรยากาศ สร้างความเป็นมิตร เพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

 

ฟา ไม่ใช่แค่ผู้ประสานงาน แต่เป็นทั้งวิทยากรกระบวนการ ผู้ประสานงาน ผู้คอยสังเกต กระตุ้น และจูงใจผู้เรียน ให้ลงมือปฏิบัติ ฝึกให้คิด สังเกตความรู้สึก เกิดการตัดสินใจ และลงมือทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเอง

โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่า พฤติกรรมของบุคคล มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่บุคคลนั้นเชื่อ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด

 

หลักการสำคัญที่โค้ชและฟา ผู้นำกระบวนการกลุ่ม พึงยึดถือและดำรงตนตลอดเวลา คือ

  1. ทุกมุมมองถูกต้อง ตามทัศนะ มุมมอง ความคิด วิธีการมองโลกของบุคคลนั้น
  2. สิ่งใดที่เราโฟกัส สิ่งนั้นจะขยายใหญ่
  3. การเดินทางมีความสำคัญเท่า ๆ กับผลลัพธ์
  4. ดำรงตนเพื่อคนที่อยู่ข้างหน้าเต็มร้อย
  5. ยิ่งพื้นที่ปลอดภัย คนยิ่งกล้าลงลึก ทำงานภายในกับตัวเอง

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

คำถามแห่งชีวิต กับ ครูภายใน
อยากเป็นลูกที่ดี ให้ถูกใจพ่อแม่ ต้องทำยังงัย? อยากเป็นแม่ที่ดี ควรทำอะไรบ้าง? อยากเป็นเมียที่ดี ควรเพิ่ม หรือลดอะไรในตัวเอง? ครูที่ดี ควรทำตัวยังงัย? คนรักที่ "ใช่" เป็นยังงัย?   หลายครั้งที่เรามีคำถาม มีปัญหาในใจ เราอาจอยากป...
พัฒนาองค์กร: ภาพรวมของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
การบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การจัดการที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมองค์กร คน และกระบวนการทำงานในองค์กร
โค้ชอ้อม: ปลดล็อกปมในใจสู่ชีวิตใหม่ของการเป็นผู้ให้
จากผู้รับสู่การเป็นผู้ให้อย่างเป็นสุขและรอบด้าน   ก่อนจะเป็น โค้ชอ้อม - ทัศนีย์ จารุสมบัติ ในวันนี้ ครั้งหนึ่งเธอเคยเป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากศาสตร์แห่งการโค้ชจนปัญหาและความรู้สึกด้านร้ายที่มีอยู่ในใจถูกปลดล็อก ศาสตร์การโค้ชเปล...