Facilitation

การฟาด้วยหัวใจ (Facilitation from Your Heart)

การจัดกระบวนการเรียนรู้ หรือสร้างพื้นที่เรียนรู้ (Facilitate Learning) เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ สร้างเสริมสมรรถนะของกลุ่มหรือทีมงาน เพื่อสร้างพื้นที่พูดคุยอย่างมีส่วนร่วม คนที่ทำงานออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ปัจจุบัน อาจเรียกว่า ผู้นำการเรียนรู้ (Learning Leader) หรือ อาจเรียกว่า วิทยากรกระบวนการ หรือ ฟา (Facilitator หรือ Fa)

 

ฟา เข้าใจชัดเจนในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ทำหน้าที่ออกแบบการเรียนรู้ เลือกเทคนิค วิธีการรูปแบบต่าง ๆ เช่น กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ โดยเลือกสรรให้สอดคล้อง ตอบโจทย์ของกลุ่ม ทีม และองค์กร นำกระบวนการ คอยตรวจสอบสนามพลัง สร้างบรรยากาศ สร้างความเป็นมิตร เพื่อให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน

 

ฟา ไม่ใช่แค่ผู้ประสานงาน แต่เป็นทั้งวิทยากรกระบวนการ ผู้ประสานงาน ผู้คอยสังเกต กระตุ้น และจูงใจผู้เรียน ให้ลงมือปฏิบัติ ฝึกให้คิด สังเกตความรู้สึก เกิดการตัดสินใจ และลงมือทำสิ่งที่มีความหมายสำหรับตัวเอง

โดยมีความเชื่อพื้นฐานที่ว่า พฤติกรรมของบุคคล มิใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่บุคคลนั้นเชื่อ หรือเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด

 

หลักการสำคัญที่โค้ชและฟา ผู้นำกระบวนการกลุ่ม พึงยึดถือและดำรงตนตลอดเวลา คือ

  1. ทุกมุมมองถูกต้อง ตามทัศนะ มุมมอง ความคิด วิธีการมองโลกของบุคคลนั้น
  2. สิ่งใดที่เราโฟกัส สิ่งนั้นจะขยายใหญ่
  3. การเดินทางมีความสำคัญเท่า ๆ กับผลลัพธ์
  4. ดำรงตนเพื่อคนที่อยู่ข้างหน้าเต็มร้อย
  5. ยิ่งพื้นที่ปลอดภัย คนยิ่งกล้าลงลึก ทำงานภายในกับตัวเอง

———————————–

เกี่ยวกับผู้เขียน: อ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ, PCC โค้ชที่เดินบนเส้นทางชีวิตที่ใช่! เติบโตกับการสนับสนุนให้ผู้คนทำ Life Visioning ออกแบบ และ ใช้ชีวิตที่ใช่! ในแบบของตนเอง

ปัจจุบันเป็น Executive Coach, Facilitative Coach สนับสนุนผู้นำให้ใช้ People Skills หรือ Soft Skills เช่น Coaching, Facilitation, Conversation, Dialogue, Feedback, Recognition สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการอยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

ติดต่อ:

Website: www.couragetocoach.net

Facebook: Tasanee Jarusombuti

LinkedIn: Tasanee Jarusombuti

Facebook Page: Courage to Coach

Official Line @couragetocoach

Email: couragetocoach@gmail.com

Tel: 086-165-6993

อ่านเพิ่มเติม

Life Coaching: ตามหาความสุข ตอน 1
(1) เมื่อครั้งยังเป็นเด็กเล็ก...เป็นสุขทุกวัน เรา "สุข" ง่ายมาก ตา ยาย แม่ พูดด้วย ก็ยิ้ม กินอิ่ม นอนหลับ คนกอด คุยกัน ก็สุขแล้ว เล่นกับมือ เท้าของตัวเอง ก็สุขแล้ว หิว ก็ร้อง เจ็บ ก็ร้อง แม่ปลอบ เราก็หยุดร้อง เด็กน้อยที่ใสๆ เรียนรู้โ...
Life Coach Series: มีชีวิตที่ดีกันเถอะ!
เกิดมาครั้งหนึ่ง... ได้เข้าใจตัวเอง ได้ใช้ชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเอง . . เพียง กล้า... ตั้งเป้าหมาย ออกแบบ ลงมือทำ รับผิดชอบผลลัพธ์ ปรับ เปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนา ใช้เวลา และพลังชีวิตในสิ่งสำคัญ ก้าวไปด้วยใจเป็นสุขในทุกวัน . . ...
Facilitation from Your Heart: มุมมองต่อการพัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาองค์กร
Facilitation from Your Heart เมื่อเริ่มการสอน Online ครั้งแรกของโปรแกรม รุ่น 9 เราคุยกันถึงการพัฒนาตนเอง การพัฒนาคน ทีม และองค์กร   เริ่มต้นจากการมองชีวิตในแบบ Coach และ Fa มองชีวิตว่า.. มีโลกภายนอกและโลกภายใน โลกภายนอก ค...